Spelregels energieprojecten in het landschap ter inzage

12 maart 2020
We hebben spelregels vastgelegd voor energieprojecten. Deze spelregels liggen van 12 februari tot en met 25 maart 2020 ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis in Roden. In deze periode kunt u uw mening hierover aan ons laten weten.

Noordenveld wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Het opwekken van onze eigen energie is daar onderdeel van. Om energieprojecten in ons landschap op een verantwoorde manier te realiseren, hebben wij spelregels opgesteld. Dit hebben we samen gedaan met inwoners, de Natuur en Milieu Federatie Drenthe en Energiecoöperatie Noordseveld. Met de spelregels kunnen inwoners meebeslissen over en meeprofiteren van duurzame energieprojecten.

Belangrijkste spelregels

  • De lokale omgeving is voor minstens de helft eigenaar van het energieproject. Daarmee sluiten wij aan bij het landelijke Klimaatakkoord. Ook moet tweederde van de lokale omgeving goedkeuring geven voordat een vergunning voor het project aangevraagd kan worden
  • De eigenaren storten een deel van de winst in een gebiedsfonds. Dit geld wordt gebruikt voor maatschappelijke of duurzame projecten in het gebied. Zo geeft het energieproject lokaal meerwaarde
  • Onze zon- en windladder bepaalt de kansen voor de locatie van het energieproject. Hierin staan de voorkeurslocaties voor het plaatsen van bijvoorbeeld een zonnepark. De zon- en windladder hebben we opgesteld omdat we geen wildgroei aan energieprojecten in ons landschap willen

Documenten digitaal

De documenten (Beleidskader energieprojecten in het landschap) en de bijbehorende infographic kunt bij ons opvragen via postbus@noordenveld.nl. Ook staan de documenten voor het beleidskader in ons raadsinformatiesysteem.

Uw mening geven

U kunt uw reactie (zienswijze) op het spelregeldocument mondeling en schriftelijk doorgeven. Stuur een e-mail naar postbus@noordenveld.nl of brief naar:

College van burgemeester en wethouders
Gemeente Noordenveld
Postbus 109
9300 AC Roden

Wilt u uw zienswijze mondeling indienen, dan maakt u een afspraak met Willeke Sprokholt. Bel: 050 - 50 27 222

Inwonersbijeenkomst

In december 2019 hebben inwoners hun mening al gegeven tijdens een bijeenkomst. Hun opmerkingen hebben we verwerkt in het document zoals dat nu ter inzage ligt.