Sluitende conceptbegroting voor 2022

4 oktober 2021
De conceptbegroting 2022 van de gemeente Noordenveld heeft een positief saldo van 20.000 euro. In tijden van (financiële) onzekerheid bleek het een grote uitdaging een sluitende begroting op te stellen. Het positieve saldo op de conceptbegroting is dus een goed resultaat, maar de gemeentelijke financiële positie blijft voorlopig kwetsbaar.

Wethouder Alex Wekema: “We willen de focus op de langere termijn vasthouden en zo blijven werken aan een gezond en vitaal Noordenveld voor alle inwoners en ondernemers. Grote bezuinigingen vermijden we voorlopig. We hebben de verhoging van de onroerend zaakbelasting kunnen beperken tot de inflatiecorrectie van 2%. Daar staat helaas wel tegenover dat we door toegenomen kosten niet hebben kunnen voorkomen dat de tarieven voor de riool- en afvalstoffenheffing omhoog gaan.”

Perspectief minder somber dan gedacht

Het financieel perspectief is minder somber dan eerder geschetst werd in de Perspectiefschets 2022. Zo is een hogere uitkering ontvangen van het Rijk, die met name toe te schrijven is aan het sociaal domein. Daardoor kan geïnvesteerd worden in verbetering van de (jeugd)zorg. Ook kan daarmee geld toegevoegd worden aan de  gemeentelijke spaarpot, de algemene reserve.

Begrotingsvergadering op 2 en 8 november

Op 13 oktober kunnen inwoners tijdens de raadsvergadering inspreken op de conceptbegroting. De gemeenteraad buigt zich vervolgens op 2 en 8 november over de conceptbegroting. Het is de laatste begroting die in deze raadsperiode wordt besproken en vastgesteld. “We denken op deze manier een redelijk perspectief neer te leggen voor de nieuwe raad. Weliswaar met een onzeker meerjarenperspectief waarbij toekomstige lastige keuzes niet uit te sluiten zijn. Waakzaamheid blijft geboden”, aldus wethouder Wekema.