SDG-thema-avond over biodiversiteit

20 april 2021
Wereldwijd, maar ook in Noordenveld kampt de natuur met een afnemende biodiversiteit. Bijensterfte is een van de gevolgen. Voor de bevruchting van bloemen en gewassen voor de lokale voedselvoorraad zijn we wel afhankelijk van bijen. Niet alleen honingbijen, maar vooral ook wilde bijen. De oorzaken van afnemende biodiversiteit en bijensterfte lijken nauwelijks weg te nemen: de neerslag van stikstof, wereldwijde klimaatverandering, monoculturen en het gebruik van giffen in de landbouw. Maar we kunnen wel wat doen om de natuur weer meer te laten zoemen! Daarvoor is een goede samenwerking nodig tussen burgers, boeren en beleidsmakers

Op donderdagavond 29 april organiseren de afdelingen van PvdA en GroenLinks Noordenveld daarom een online thema-avond over de bijdrage van burgers, boeren en beleidsmakers aan biodiversiteit in de gemeente Noordenveld. Het doel van deze avond is om dit vraagstuk gezamenlijk te verkennen en het politieke debat hierover te voeden met kennis en inzicht in lokale vraagstukken. Dit alles tegen de achtergrond van Sustainable Development Goal 14, 15 en 17, gericht op het leven in het water, leven op het land en samenwerken.

We starten de thema-avond met een quiz om ons inzicht in biodiversiteit in Noordenveld op te frissen. Naast korte presentaties van zes betrokken deskundigen zal er een forumdiscussie plaatsvinden tussen uiteenlopende betrokkenen: van boeren en LTO Noord tot ecologen en beleidsmedewerkers van gemeente en Natuur- en Milieufederatie Drenthe. Deelnemers kunnen daarbij vragen stellen en deelnemen aan de discussie.

Spreekt dit thema jou aan, meld je dan aan door een e-mail te sturen aan dirkwillempostma@gmail.com. Je hoeft geen lid te zijn van de PvdA of GroenLinks. Geïnteresseerden die nog niet eerder aan een online bijeenkomst hebben deelgenomen kunnen hierbij ondersteuning krijgen.