Rijbewijzen tijdelijk langer geldig

20 april 2020
Door de Corona-maatregelen van het kabinet is het niet altijd mogelijk om uw rijbewijs op tijd te verlengen. Om te voorkomen dat mensen met een verlopen rijbewijs in de problemen komen, heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten dat rijbewijzen die verlopen na 16 maart geldig blijven tot 1 juni 2020.

Voorwaarden regeling

Deze regeling geldt alleen voor mensen met een rijbewijs dat elke 5 of 10 jaar verlengd moet worden. Is uw rijbewijs korter dan 5 jaar geleden afgegeven? Dan kunt u geen gebruik maken van deze regeling. Deze tijdelijke regeling geldt alleen voor het rijden binnen Nederland. Ook personen die in Nederland wonen met een verlopen EU rijbewijs vallen onder deze regeling.

Heeft u een rijbewijs dat (bijna) verloopt? Bel de gemeente om een afspraak te maken voor verlenging 050 - 50 27 310