Raadsvergaderingen weer digitaal

29 september 2020
Vanwege de verscherpte Coronamaatregelen vergadert de gemeenteraad op 30 september weer digitaal. De vergadering start om 19.30 uur en is live digitaal te volgen.

Het inloopspreekuur dat vanaf 19.00 uur gehouden zou worden, vervalt. Mocht u bij de oordeelsvormende vergadering willen inspreken, neem dan contact op met de griffie: griffie@noordenveld.nl.

Volg de vergadering digitaal