Project Energieke Buurten

In het project Energieke Buurten werken we samen met inwoners en de lokale energiecoöperatie Noordseveld aan energietransitie. We gaan voor een wijk met woningen zonder aardgas. Ook andere uitdagingen in de wijk hebben onze aandacht, zoals bijvoorbeeld wateroverlast, parkeerproblematiek, groen en duurzaamheid.

De eerste duurzame stappen zijn gezet

In 3 wijken zijn er al duurzame stappen gezet. Dit zijn Roderwolde (en omliggende dorpen), Norg-West en Peize-Kortland. Via deze websites blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen: www.energiekroderwolde.nl en www.mooiebuurthe.nl (Norg-West) 

Warmtevisie Noordenveld

De Warmtevisie Noordenveld laat per wijk alternatieve manieren zien om warmte op te wekken. Draagvlak en betrokkenheid van inwoners heeft de warmtevisie gevormd en blijft belangrijk bij het vervolg ervan. De visie geeft inzicht in de extra wijken, waar we voor 2030 met de bewoners stappen willen zetten. Voor een groot deel van de wijken geldt dat zij na 2030 aan de beurt zijn.

De gemeenteraad stelt de visie na de zomer vast. U kunt de warmtevisie nu alvast online bekijken.

Stronghouse

Noordenveld doet mee met het Europese project Stronghouse. Stronghouse staat voor ‘Sustainable housing for Strong Communities’. Wij brengen daarin onze ervaringen uit het project Energieke Buurten mee. Andersom leren wij van andere deelnemers. Naast provincie Drenthe zijn andere deelnemers, zoals gemeenten en kennisinstellingen uit België, Denemarken, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Zweden. Het doel is om maatregelen en instrumenten te bedenken om het verduurzamen van koopwoningen te stimuleren. Meer informatie over Stronghouse is te vinden op www.northsearegion.eu/stronghouse/.