Project Energieke Buurten

In het project Energieke Buurten werken we samen met inwoners en de lokale energiecoöperatie Noordseveld aan energietransitie. We gaan voor een wijk met woningen zonder aardgas. Ook andere uitdagingen in de wijk hebben onze aandacht, zoals bijvoorbeeld wateroverlast, parkeerproblematiek, groen en duurzaamheid.

De eerste duurzame stappen zijn gezet

In 3 wijken zijn er al duurzame stappen gezet. Dit zijn Roderwolde (en omliggende dorpen), Norg-West en Peize-Kortland. Via deze websites blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen: www.energiekroderwolde.nl en www.mooiebuurthe.nl (Norg-West) 

Warmtevisie Noordenveld

De Warmtevisie Noordenveld laat per wijk alternatieve manieren zien om warmte op te wekken. Draagvlak en betrokkenheid van inwoners heeft de warmtevisie gevormd en blijft belangrijk bij het vervolg ervan. De visie geeft inzicht in de extra wijken, waar we voor 2030 met de bewoners stappen willen zetten. Voor een groot deel van de wijken geldt dat zij na 2030 aan de beurt zijn. In de warmtevisie staan ook de wijken genoemd waar we voor 2030 met de bewoners stappen willen zetten.

Inspraakperiode en aanpassingen in Warmtevisie

Tijdens de inspraakperiode van 29 maart tot 10 mei 2021 konden inwoners per brief, e-mail of in een gesprek laten weten wat zij van de concept Warmtevisie Noordenveld vinden. Veel inwoners hebben vragen over de uitvoering van de warmtevisie. Hoe blijft het betaalbaar? Wie bepaalt uiteindelijk wat er in een woning gebeurt? Is het wel realistisch om in 2030 in sommige wijken al van het aardgas af te zijn? De warmtevisie biedt hierop nog geen antwoord.

Naar aanleiding van binnengekomen zienswijzen heeft de gemeente duidelijker in de warmtevisie opgenomen dat de warmtevisie een eerste stap is. In de warmtevisie staan dorpen en wijken genoemd die voor 2030 in de planning staan. Dit houdt in dat we hier als eerste samen met inwoners aan de slag gaan. Samen bekijken we de stappen die gezet kunnen worden en wat er nodig is voor een aardgasvrije toekomst. Met de inwoners worden hiervoor wijkuitvoeringsplannen gemaakt. De gemeenteraad moet de aangepaste warmtevisie nog bespreken. Vaststelling ervan staat gepland na de zomervakantie.

Warmtevisie bekijken

U kunt de aangepaste warmtevisie nu alvast online bekijken via onderstaande links. De Publieksversie is een verkorte versie die makkelijker leesbaar is:

Stronghouse

Noordenveld doet mee met het Europese project Stronghouse. Stronghouse staat voor ‘Sustainable housing for Strong Communities’. Wij brengen daarin onze ervaringen uit het project Energieke Buurten mee. Andersom leren wij van andere deelnemers. Naast provincie Drenthe zijn andere deelnemers, zoals gemeenten en kennisinstellingen uit België, Denemarken, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Zweden. Het doel is om maatregelen en instrumenten te bedenken om het verduurzamen van koopwoningen te stimuleren. Meer informatie over Stronghouse is te vinden op www.northsearegion.eu/stronghouse/.