Project Energieke Bedrijven Noordenveld 

13 december 2021
Op 10 december hebben gemeente Noordenveld, OCN/Parkmanagement en lokale bedrijven een intentieovereenkomst getekend. Binnen dit project wordt gewerkt aan het verduurzamen van bedrijven op bedrijventerreinen. Het is voor de provincie een lokale spin-off van het programma Energieneutrale Bedrijventerreinen Drenthe 2035. Voor de gemeente is dit de start van een nieuw project: Energieke Bedrijven Noordenveld. 

Energieke Bedrijven Noordenveld 

In het project Energieke Bedrijven Noordenveld gaan bedrijven aan de slag met het verduurzamen van hun onderneming. Het uiteindelijke doel is een energieneutrale onderneming. OCN/Parkmanagement, gemeente Noordenveld en provincie Drenthe bieden ondersteuning. Meerdere ondernemers uit Noordenveld doen mee en worden Energieke Bedrijven.

Tekenen van intentieovereenkomst 

De bedrijven hebben op 10 december een intentieovereenkomst getekend. Hiermee zeggen zij toe actief stappen te zetten in verduurzaming. Ze starten met een energiescan, om te bekijken welke besparing en opwek er mogelijk is. Vervolgens wordt vanuit daar bekeken wat per bedrijf het beste gedaan kan worden. Provincie Drenthe ondersteunt met de kennis vanuit het programma Energieneutrale Bedrijventerreinen Drenthe 2035. Hierin onderzoekt provincie aan de hand van vier pilots wat de beste manier is om een bedrijventerrein energieneutraal te laten worden.

Gemeente Noordenveld ondersteunt bedrijven met kennis, middelen en bij duurzame maatregelen. OCN/Parkmanagement brengt ondernemers met elkaar in contact, zodat zij elkaar kunnen inspireren en verder helpen. 

Als bedrijf aansluiten bij het project

Bedrijven op een bedrijventerrein die bezig willen met verduurzamen zijn uitgenodigd om zich aan te sluiten bij Energieke Bedrijven Noordenveld. Hoe meer bedrijven meedoen, hoe verder we komen met verduurzaming in Noordenveld. Geïnteresseerde bedrijven kunnen contact opnemen met Bas de Jager, parkmanager namens OCN, via basdejager@ocn-noordenveld.nl. Ook na 10 december kunnen bedrijven nog aansluiten.