Processen-verbaal van de stembureaus

Hier vindt u de processen-verbaal naar aanleiding van de Tweede Kamerverkiezingen 2021. Met het proces-verbaal wordt er verantwoording afgelegd over de telling van de stemmen. Op basis daarvan is de uitslag van de verkiezingen vastgesteld.

Hier vindt u de processen-verbaal van Model N 11, het verslag van de controletelling en OSV-telling.

Uitslagen