Politiek actief worden? Meld u aan voor de cursus

30 september 2021
Wilt u een kijkje nemen achter de schermen van de lokale politiek? Geef u dan op voor de gratis cursus politiek actief! De cursus wordt in oktober georganiseerd door de gemeenteraad van Noordenveld.

De cursus Politiek Actief is bedoeld voor iedereen die erover denkt politiek en/of bestuurlijk actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten met daarin een combinatie van theorie en praktijk, interactieve oefeningen en voldoende gelegenheid om kennis te maken met raadsleden.

Praktische informatie

De drie cursusavonden vinden plaats op dinsdag 5, 12 en 26 oktober van 19.00 tot uiterlijk 22.00 uur. Op woensdag 27 oktober vindt de uitreiking van de certificaten plaats en wonen de cursisten de raadsvergadering bij. Alle bijeenkomsten vinden plaats in het gemeentehuis te Roden. Mocht door omstandigheden een fysieke cursus niet mogelijk te zijn dan hoort u dat zo spoedig mogelijk van ons.

Aanmelden

Aan de cursus kunnen maximaal 15 personen deelnemen, toelating vindt plaats op volgorde van aanmelden. Deelname is gratis, maar de cursus vraagt wel inzet van de deelnemers. Wij vragen u daarom om kort aan te geven waarom u deze cursus wilt volgen.

U kunt zich tot dinsdag 5 oktober aanmelden bij griffie@noordenveld.nl. Vermeld daarbij uw naam, adres en telefoonnummer. Heeft u nog vragen dan kunt u bellen met de griffie op telefoonnummer 088 - 050 88 88.