PC-regeling kinderen

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u misschien een vergoeding krijgen voor een computer of laptop voor uw schoolgaande kind(eren). Wacht met aankopen totdat uw aanvraag is goedgekeurd. U kunt ons bellen om uw aanvraag te regelen.

Wat u moet weten

  • De maximale vergoeding is € 449,- voor een computer of laptop en € 74,50 voor een printer
  • U neemt contact op om met ons te overleggen. Wij sturen u daarna een aanvraagformulier en vertellen u welke documenten wij van u nodig hebben
  • Een vergoeding voor een internetabonnement kunt u aanvragen via de meedoenregeling

Voorwaarden

  • Uw kind zit in groep 8 van de basisschool of in het 1e jaar van het voortgezet onderwijs
  • Uw inkomen is lager dan 110 % van de bijstandsnorm die voor u geldt
  • U heeft geen of weinig vermogen: maximaal € 12.450,- voor een gezin of alleenstaande ouder, maximaal € 6.225,- voor een alleenstaande.

Na uw aanvraag

U hoort binnen 8 weken of u de tegemoetkoming krijgt. Wij maken het geld daarna zo snel mogelijk over.