Overlast in uw omgeving

Ervaart u overlast, dan kunt u dit bij ons melden. Bijvoorbeeld overlast van buren, honden of stank. Maar ook als u een vermoeden heeft van illegale activiteiten of als u zich zorgen maakt om iemand. Doet zich een onveilige situatie voor zonder dat er onmiddellijk gevaar dreigt? Ook dit meldt u bij ons.

Wat u moet weten

  • Onze medewerkers handhaving bekijken uw melding. Als we vragen hebben, nemen we graag contact met u op. Meldt u liever anoniem dan mag dat ook
  • Meestal komen we langs om te kijken wat er aan de hand is. We gaan in gesprek en gaan op zoek naar een oplossing
  • U kunt ook uw zorgen om mensen of dieren in uw buurt melden
  • Wij delen uw gegevens nooit met anderen

Stank- of geluidsoverlast van bedrijven

Wij geven uw melding door aan de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Drenthe. Deze instantie behandelt meldingen en klachten op het gebied van milieu.

Overlast buren

Heeft u ruzie met uw buren? Dan kunt u ook terecht bij de buurtbemiddelaars van Stichting WIN. Zij gaan met u en uw buren in gesprek om een oplossing te vinden.

Gevaarlijke situatie, misdrijf of spoed

Als er mogelijk sprake is van een misdrijf of van een gebeurtenis die de veiligheid bedreigt, dan belt u met de politie: 0900 88 44. Bij spoed, heterdaad of een verdachte situatie belt u 112.