Ook Noordenveld steunt ondernemers

31 maart 2020
Naast de maatregelen van de Rijksoverheid hebben de 12 Drentse gemeenten en de provincie Drenthe een pakket aan extra maatregelen samengesteld voor ondernemers, ZZP-ers en organisaties. Wij hebben 10 maatregelen genomen om ondernemers zo veel mogelijk te helpen de coronacrisis het hoofd te bieden.

10 maatregelen

 1. Facturen worden snel betaald
  We betalen zo snel mogelijk, het liefst binnen 7 dagen.
 2. Ondernemers kunnen uitstel krijgen van betaling gemeentelijke belastingen Ondernemers kunnen een verzoek indienen voor uitstel van de betaling van de gemeentelijke belastingen. Uitstel is mogelijk tot 31 augustus. Vanaf 6 april is hiervoor een online formulier beschikbaar. 
 3. Vorderingen op bedrijven worden opgeschort
 4. Beheersvergoedingen voor onder andere schoonmaak en horeca in gemeentelijke gebouwen wordt doorbetaald 
 5. Subsidies voor evenementen en activiteiten die niet doorgaan: als er onvermijdelijke kosten zijn gemaakt, vorderen we het deel van de subsidie niet terug dat gebruikt wordt voor de dekking van de onvermijdelijke kosten. De aanvrager moet hiervoor wel een verzoek indienen en financiële verantwoording afleggen
 6. Verruiming indieningstermijnen subsidieregelingen
 7. Verruiming winkeltijden voor supermarkten
  Supermarkten mogen tot 1 juni open op zondag van 10:00 uur tot 18:00 uur en van maandag tot en met zaterdag open vanaf 7:00 uur. Dit zorgt voor een bredere spreiding van het winkelend publiek.
 8. Venstertijden bevoorrading gelden niet voor de duur van 3 maanden
  Hierdoor kan een optimale bevoorrading plaatsvinden.
 9. Noordenveld gaat door met zoveel mogelijk lokaal en regionaal inkopen
 10. Vergunningsaanvragen die belangrijk zijn voor het behoud van werk en banen krijgen een hogere prioriteit

Meer informatie

Houd onze website, ikbendrentsondernemer.nl en rijksoverheid.nl in de gaten voor de meest actuele informatie. 

In de loop van deze week worden ook de maatregelen voor cultuur- en sportorganisaties bekend gemaakt.