Noordenveld maakt kans op erfgoedprijs en publieksprijs

9 maart 2020
Noordenveld maakt kans op de BNGBank Erfgoedprijs. Naast de Erfgoedprijs van € 25.000,- is er een publieksprijs. U kunt op ons stemmen.

Voor de publieksprijs kunt u tot 20 april 2020, 12.00 uur stemmen via de website van Kunsten'92.

Historisch landschap en historische gebouwen

De gemeente Noordenveld is zuinig en trots op haar landschap. Kenmerken zoals de kleine esdorpen, beekdalen, veenkoloniën en laagveenontginningen willen we behouden voor toekomstige generaties. Tegelijkertijd staat ons landschap voor grote uitdagingen, zoals de overgang naar duurzame energie.

De gemeente heeft hiervoor een kader opgesteld, vastgelegd in de Noordenveldse Kwaliteitsgids. De gemeente werkt hierbij samen met alle lagen van overheden, natuurorganisaties en erfgoedinstanties, eigenaren en inwoners. Deze aanpak leverde ons de nominatie op.

Nog 3 gemeenten genomineerd

Ook Alkmaar, Appingedam en Schouwen Duiveland zijn genomineerd. De gemeenten presenteerden voorbeelden van uitwerkingen van lokaal beleid en de samenhang met het totale gemeentelijk beleid.

Burgemeester over de voordracht

Burgemeester Smid: ”De voordracht is al een hele eer op zich. Ik hoop dat ik de jury heb kunnen overtuigen dat onze visie op erfgoed in aanmerking komt voor de prijs. Sinds 2010, maken gemeenten met de beste plannen op het gebied van erfgoed, kans op deze prijs van de Bank Nederlandse Gemeenten(BNG)”.