Noodverordening Veiligheidsregio Drenthe

Sinds 15 maart geldt een noodverordening in de gemeente. Deze is bedoeld om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Vanaf 26 maart geldt een nieuwe noodverordening met nieuwe maatregelen.

Over de noodverordening

De noodverordening beschrijft de aanvullende maatregelen en geeft de mogelijkheid op te kunnen treden tegen mensen die zich niet aan de maatregelen houden. Deze noodverordening geldt tot 6 april, met uitzondering van het verbod op evenementen. Dit geldt tot 1 juni.

Ook BOA's en toezichthouders mogen optreden bij overtredingen

Niet alleen de politie, ook de Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s) en de toezichthouders van de gemeenten in Drenthe mogen optreden als zij overtredingen zien. Dit is geregeld in een aanwijzingsbesluit dat op 20 maart is vastgesteld.

​​​​

Nieuwe noodverordening: toiletgebouwen op campings en jachthavens gesloten

Op 26 maart is een nieuwe noodverordening in werking getreden. Deze vervangt de noodverordening van 15 maart 2020. De belangrijkste wijziging is dat de toiletgebouwen van campings en jachthavens  gesloten moeten worden.