Noodverordening Veiligheidsregio Drenthe

Sinds 15 maart geldt een noodverordening in de gemeente. Deze is bedoeld om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Er wordt regelmatig een nieuwe noodverordening vastgesteld, omdat de maatregelen rond corona regelmatig worden aangepast. De laatste noodverordening is van 10 mei. In deze nieuwe verordening zijn een aantal maatregelen versoepeld.

Over de noodverordening

De noodverordening beschrijft de aanvullende maatregelen en geeft de mogelijkheid op te kunnen treden tegen mensen die zich niet aan de maatregelen houden.

Ook BOA's en toezichthouders mogen optreden bij overtredingen

Niet alleen de politie, ook de Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s) en de toezichthouders van de gemeenten in Drenthe mogen optreden als zij overtredingen zien. Dit is geregeld in een aanwijzingsbesluit dat op 20 maart is vastgesteld.

​​​​

Nieuwe noodverordening van 10 mei

Op 10 mei is een nieuwe noodverordening vastgesteld. Deze vervangt de noodverordening van 29 april 2020. De belangrijkste wijzigingen zijn versoepelingen op het  gebied van buiten  sporten en bewegen, buitenzwembaden, opening bibliotheken, pretparken en dierentuinen en contactberoepen. In verband met de mogelijke verlenging van de maatregelen bevat de noodverordening geen vervaldatum meer.

Bepaalde buitensportactiviteiten zijn weer mogelijk. Deze moeten wel voldoen aan een protocol en sportverenigingen moeten bij de gemeente melden wanneer ze sportactiviteiten voor de jeugd willen organiseren.