Noodverordening Veiligheidsregio Drenthe

Sinds 15 maart geldt een noodverordening in de gemeente. Deze is bedoeld om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Er wordt regelmatig een nieuwe noodverordening vastgesteld, omdat de maatregelen rond corona regelmatig worden aangepast. De laatste noodverordening is van 1 juli. In deze nieuwe verordening zijn weer een aantal maatregelen versoepeld.

Over de noodverordening

De noodverordening beschrijft de aanvullende maatregelen en geeft de mogelijkheid op te kunnen treden tegen mensen die zich niet aan de maatregelen houden.

Op 15 juli 2020 werd een nieuwe noodverordening van kracht.

De voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld die per 15 juli 2020 geldt. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de aangepaste maatregelen die het kabinet heeft afgekondigd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In de nieuwe noodverordening is een aantal maatregelen gewijzigd voor met name:

  • 1,5 meter afstandsnorm
  • vervoer
  • sauna en welness
  • verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg

Ook BOA's en toezichthouders mogen optreden bij overtredingen

Niet alleen de politie, ook de Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s) en de toezichthouders van de gemeenten in Drenthe mogen optreden als zij overtredingen zien. Dit is geregeld in een aanwijzingsbesluit dat op 20 maart is vastgesteld.

​​​​