Noodverordening Veiligheidsregio Drenthe

Van 15 maart tot 1 december gold een noodverordening in de gemeente. Deze was bedoeld om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Vanaf 1 december 2020 geldt de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19. De noodverordening is niet meer nodig, en is op 1 december ingetrokken.

Noodverordening ingetrokken

In de afgelopen 10 maanden zijn de maatregelen die noodzakelijk waren voor het beperken van de verspreiding van het COVID-19 virus afgekondigd middels noodverordeningen. Daarbij werd gebruik gemaakt van de bevoegdheden van de voorzitter van de Veiligheidsregio. Vanaf 1 december zijn de maatregelen geborgd in de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 en is de werkwijze via noodverordeningen overbodig geworden.

 

BOA's en toezichthouders

Niet alleen de politie, ook de Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s) en de toezichthouders van de gemeenten in Drenthe mogen optreden als zij overtredingen zien. Dit is geregeld in een aanwijzingsbesluit dat op 20 maart is vastgesteld.

​​​​