Noodverordening Veiligheidsregio Drenthe

Sinds 15 maart geldt een noodverordening in de gemeente. Deze is bedoeld om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Er wordt regelmatig een nieuwe noodverordening vastgesteld, omdat de maatregelen rond corona regelmatig worden aangepast. De laatste noodverordening is van 14 oktober 2020.

Over de noodverordening

De noodverordening beschrijft de aanvullende maatregelen en geeft de mogelijkheid op te kunnen treden tegen mensen die zich niet aan de maatregelen houden.

De voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe heeft op 14 oktober 2020 een nieuwe Noodverordening vastgesteld. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de verscherpte maatregelen zoals aangekondigd door minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge op dinsdag 13 oktober. Een overzicht van deze aangepaste maatregelen staat op de website van de rijksoverheid.

De maatregelen zijn erop gericht om het aantal sociale contactmomenten en reisbewegingen te beperken.

 

BOA's en toezichthouders

Niet alleen de politie, ook de Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s) en de toezichthouders van de gemeenten in Drenthe mogen optreden als zij overtredingen zien. Dit is geregeld in een aanwijzingsbesluit dat op 20 maart is vastgesteld.

​​​​