Nieuwe raadsgriffier

8 december 2020
Op woensdag 9 december wordt Henk Huttinga door de werkgeverscommissie van de raad voorgedragen als de nieuwe griffier van Noordenveld. Dit gebeurt tijdens de raadsvergadering.

Ervaren in de lokale politiek

De heer Huttinga heeft ervaring in de lokale politiek. Hij is sinds 1994 gemeenteraadslid in Emmen voor de Christenunie (CU) en fractievoorzitter van deze partij. Daarnaast is hij plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, lid van de werkgeverscommissie van de Emmense griffie en voorzitter van het presidium van de gemeenteraad.

Start werkzaamheden in januari

Wanneer de raad op 9 december met zijn benoeming instemt, start Henk Huttinga al in januari met zijn werkzaamheden. De raadsvergadering is woensdag 9 december vanaf 21.30 uur online te volgen. Henk Huttinga is de opvolger van Werner Damman. Tot januari is Cees Vos nog als interim-griffier werkzaam voor de Noordenveldse gemeenteraad.