Nieuwe noodverordening vastgesteld

29 april 2020
De voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe heeft woensdag 29 april een nieuwe noodverordening vastgesteld. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de aangepaste maatregelen die het kabinet heeft afgekondigd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In de nieuwe noodverordening is een aantal maatregelen versoepeld voor met name onderwijs en sport.

Vanaf 11 mei mogen de basisscholen, het speciaal onderwijs en kinderopvang weer opstarten. Ook mogen kinderen tot 18 jaar onder voorwaarden weer buiten sporten. De 12 Drentse gemeenten werken gezamenlijk aan de invulling van de nieuwe maatregelen op het gebied van buitensport.

De meeste maatregelen in deze verordening gelden in beginsel tot en met 19 mei 2020, met uitzondering van het verbod op evenementen dat geldt tot 1 september 2020. In verband met de mogelijke verlenging van de maatregelen bevat deze verordening geen vervaldatum. De verordening wordt ingetrokken zo gauw dat mogelijk is.