Nieuwe monumentenborden in Veenhuizen

1 juni 2021
Op donderdag 3 juni 2021 worden de oude witte monumentenborden vervangen door nieuwe borden in de bruine ’ANWB kleur’. In totaal op 17 locaties in Veenhuizen. Om 11.00 uur onthullen we het eerste monumentenbord bij familie Vasbinder aan de Hoofdweg 122 in Veenhuizen.

Toekomstbestendige informatieborden

Het plaatsen van nieuwe borden is een initiatief van Recreatieschap Drenthe in samenwerking met de ANWB. Zij zorgen samen ook voor de financiering. De borden zijn iets groter dan de oude borden en hebben ook een andere kleur. In Veenhuizen staat de tekst er ook in het Engels op. Hierdoor zijn de borden klaar voor de toekomst als Veenhuizen op de werelderfgoedlijst van Unesco komt.

Oproep aan inwoners van Noordenveld

Nu worden de bestaande borden in Veenhuizen en Peize vervangen. Dit gaan we uitbreiden naar andere bijzondere panden in Noordenveld. Wij vragen ook aan inwoners welke panden hiervoor in aanmerkingen kunnen komen. Heeft u ideeën, dan kunt u die doorgeven via postbus@noordenveld.nl onder vermelding van OM borden.

Project Informatieborden Drentse monumenten

Het Recreatieschap staat voor het behoud van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Bij monumenten en langs toeristische routes staan gegraveerde informatieborden. Die borden zijn aan vervanging toe. De teksten worden onleesbaar en de bezoeker verwacht andere, actuele informatie. Om die reden heeft het Recreatieschap positief gereageerd op een verzoek van de ANWB. Samen met de ANWB en de Stichting Drents Monument wil het Recreatieschap alle Open Monumenten Borden vervangen, waar zowel het ANWB-logo als het logo van het Recreatieschap op staat. Het doel is om voor het zomerseizoen in 2021 alle borden te vervangen.