Nieuw sportgebouw voor Peize

Het definitief ontwerp voor Sporthuis Peize is klaar. Het nieuwe sportgebouw wordt aan de bestaande sporthal vast gebouwd, aan de kant van het hoofdveld van VV Peize. Op maandag 22 november is er een inloopbijeenkomst in de huidige kantine van VV Peize aan de Hereweg 1B. U kunt die avond het ontwerp bekijken tussen 18.30 en 20.00 uur. 

Een nieuw sportgebouw is nodig omdat het huidige clubgebouw van VV Peize niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Het gebouw wordt aan de sporthal vast gebouwd, omdat we willen dat ook anderen ervan gebruik kunnen maken. Het gaat dan onder meer om de leden van diverse binnen- en buitensportverenigingen, de sport-bso en Peize in Beweging. Om die reden is gekozen voor een brede sportvoorziening. VV Peize gaat het sportgebouw samen met de gemeente Noordenveld exploiteren.

Ontwerp

Architect Vincent Inja uit Peize heeft het ontwerp voor Sporthuis Peize gemaakt. In het sportgebouw komen naast een ontmoetingsruimte een aantal ruimtes voor VV Peize, zoals kleedkamers en een bestuurskamer. 

  


Communicatie met inwoners

Door de situatie met het coronavirus was het niet mogelijk om fysieke informatiebijeenkomsten te organiseren. Begin 2021 is het voorlopig ontwerp door middel van een nieuwsbrief met de betrokkenen gedeeld. Daarnaast is er een digitale bijeenkomst met omwonenden georganiseerd. De feedback op het voorlopig ontwerp hebben we geprobeerd zo veel mogelijk te verwerken in het definitief ontwerp.

Inloopavond

Het definitief ontwerp willen we graag tijdens een fysieke bijeenkomst met de toekomstige gebruikers, omwonenden en andere belanghebbenden delen. Op maandag 22 november is er daarom een inloopbijeenkomst in de kantine van VV Peize aan de Hereweg 1B. U kunt die avond de plannen komen bekijken tussen 18.30 en 20.00 uur. 

Vanwege de recente aanscherping van de coronamaatregelen is het verplicht om tijdens de inloopavond een mondkapje te dragen. Ook vragen we u om 1,5 meter afstand tot de andere aanwezigen te houden.

Planning

Nu het definitief ontwerp klaar is, willen we dat in november met alle betrokkenen delen. In december wordt het ontwerp vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Tegelijkertijd werken we met de architect en diverse adviseurs aan de technische uitwerking en het voorbereiden van de vergunningsaanvraag. De planning is om begin 2022 de vergunning aan te vragen en een aannemer te selecteren. Het is de bedoeling dat de bouw van het sportgebouw dan in het tweede kwartaal van 2022 van start gaat.