Nieuw sportgebouw voor Peize

Het voorlopige ontwerp voor een nieuw sportgebouw in Peize is klaar. Het sportgebouw komt tegen de bestaande sporthal van VV Peize aan, tegen de kant van het hoofdveld. Al geruime tijd zijn er plannen voor het nieuwe gebouw aan de sporthal in Peize. De belangrijkste reden hiervoor is dat het huidige clubgebouw van VV Peize niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Daarnaast willen we dat ook anderen er gebruik kunnen maken van het nieuwe gebouw in Peize. Denk aan de binnen- en buitensportverenigingen, maar ook bijvoorbeeld de sport BSO, Peize in beweging, enzovoort. Er is daarom gekozen voor een brede sportvoorziening.

Wat u moet weten

  • In de eerste helft van 2020 hebben het bestuur van VV Peize en de gemeente uitgangspunten gemaakt voor het gebouw. De plaats van het gebouw, de functies en afmetingen van de ruimtes werden vastgesteld
  • VV Peize en de gemeente gaan de kantine samen beheren en exploiteren
  • De uitgangspunten zijn teruggekoppeld aan de binnensportverenigingen en andere betrokken organisaties
  • Na de zomervakantie in 2020 is architect Vincent Inja uit Peize erbij gekomen en is het ontwerpproces gestart
  • Nu ligt er een voorlopig ontwerp. De projectgroep is blij met het voorlopig ontwerp voor ‘Sporthuis Peize’. In verband met de coronamaatregelen was het ‘live’ laten zien van dit plan aan alle belangstellenden niet mogelijk. Daarom is het plan in een nieuwsbrief gedeeld
  • De nieuwe kantine vervangt de huidige kantines van de sporthal en voetbalclub. Naast de nieuwe kantine worden er een aantal ruimten voor VV Peize gerealiseerd, zoals kleedkamers en een bestuurskamer

Aangepast voorlopig ontwerp

Situatietekening


Plattegrond begane grond

Dit is de plattegrond van de begane grond. Op de begane grond zijn de hoofdentree, zij-entree en gang van de bestaande sporthal. Ook de ruimte voor het wedstrijdsecretariaat en bestuur, de toiletten, keuken en werkkasten bevinden zich hier..

 

Plattegrond kelder

Dit is de plattegrond van de kelder. In de kelder zit de spelersgang, massageruimte, maar ook kleine en grote kleedkamers, douches, toiletten en werkkasten

 

Aanzicht oostgevel


Aanzicht entree kleedkamers en talud

 

Voorlopig ontwerp

Aanzicht vanaf veld 1 linksAanzicht vanaf veld 1 rechts

Aanzicht vanaf veld 1 rechts


Aanzicht van boven op zowel Sporthuis Peize als op het terras

Aanzicht van boven op zowel sporthuis peize als op het terras


Aanzicht van entree

Aanzicht van entree


Communicatie met inwoners

Gezien de huidige situatie (Corona) is het niet haalbaar om inloopbijeenkomsten en informatiebijeenkomsten te organiseren. We maken daarom gebruik van andere (digitale) manieren om betrokkenen mee te nemen in het proces. Via een nieuwsbrief zijn de leden van de voetbalvereniging, omwonenden en andere belangstellenden/-hebbenden begin 2021 geïnformeerd over het voorlopig ontwerp.

In april 2021 is er een digitale bijeenkomst geweest voor de huurders/gebruikers van de sporthal. Daarnaast is er ook een digitale bijeenkomst geweest met een deel van de omwonenden. De reacties van alle belanghebbenden worden waar mogelijk meegenomen in de vertaling van het voorlopig ontwerp naar het definitief ontwerp. Op- of aanmerkingen of voorgestelde wijzigingen die niet doorgevoerd zullen worden koppelen we via een nieuwsbrief terug. Indien mogelijk organiseren we hiervoor ook een informatiebijeenkomst.

Betrokken organisaties

  • VV Peize
  • Gemeente Noordenveld

Tijdlijn

Oktober 2021

De omgevingsvergunning voor het bouwen wordt aangevraagd en een bestek opgesteld. Op basis van het bestek wordt een aannemer geselecteerd. Daarna kan de bouw starten.

September 2021

Het definitief ontwerp wordt vastgesteld.

Juni, juli, augustus 2021

Het definitief ontwerp wordt uitgewerkt.

Mei 2021

Het definitief ontwerp voor Sporthuize Peize wordt door de stuurgroep vastgesteld.

April 2021

Het definitief ontwerp is in april 2021 vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Maart 2021

We kijken in detail naar hoe het gebouw gebouwd wordt, welke materialen precies toegepast worden en welke installaties er in komen.

Februari 2021

Het voorlopig ontwerp is door het bestuur van VV Peize en de projectgroep goedgekeurd. De stuurgroep moet het nog formeel goedkeuren. Voordat we starten met de verdere uitwerking, vragen wij naar uw reacties. Deze kunt u voor 19 februari mailen naar sporthuizepeize@gmail.com. Ook kunt u via het mailadres de nieuwsbrief met het voorlopig ontwerp opvragen.

Januari 2021

Het voorlopig ontwerp voor sporthuis Peize staat klaar.

September 2020

Architect Vincent Inja uit Peize sluit aan bij de samenwerking en start met het ontwerpproces.

Juni 2020

Uitgangspunten voor het gebouw, zoals de functies, afmeting en ruimtes zijn vastgesteld door het bestuur van VV Peize en de gemeente.