Mooiwaarts Wisseltrofee voor Noordenveld

24 juni 2021
De gemeente Noordenveld heeft de Mooiwaarts Wisseltrofee 2021 ontvangen. Wethouder Henk Kosters nam de prijs vorige week in ontvangst van atelierleider Team Ruimtelijke Kwaliteit en stedenbouwkundige Tim Willems-Kruize van stichting Libau.

De trofee wordt uitgereikt aan gemeenten die bijzondere inspanningen leveren voor de kwaliteit van de leefomgeving. Noordenveld krijgt de wisseltrofee omdat zij kiest voor ruimtelijke kwaliteit als rode draad in beleid passend bij de hedendaagse behoeften en ontwikkelingen in de maatschappij.

Wethouder Henk Kosters ziet het ontvangen van de Mooiwaarts Trofee als waardering voor de inspanningen die de gemeente Noordenveld, maar zeker ook de inwoners en andere stakeholders hebben geleverd: “De afgelopen jaren hebben wij veel geïnvesteerd in het nog mooier maken van de ruimte die wij in onze gemeente hebben en het behouden ervan. Niet voor niets hebben wij als één van de eerste gemeenten in Noord-Nederland onze Omgevingsvisie vastgesteld. Met de Omgevingswet in aantocht was dat een belangrijke stap. Ook pakken we zoveel mogelijk ruimtelijke vraagstukken al op in de geest van de Omgevingswet. Samen met bewoners en andere stakeholders kijken wij hoe wij onze ruimtelijke kwaliteit zo goed mogelijk kunnen behouden.”

Instrumenten voor behoud en verbeteren ruimtelijke kwaliteit

Het behouden en waar mogelijk verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit wordt ondersteund door onder andere de Noordenveldse Omgevingsvisie 2030. Dit is een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving: ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. In de visie staat hoe de ideale leefomgeving er in 2030 uitziet volgens de gemeente, inwoners en andere stakeholders en hoe die bereikt zou moeten worden. Als uitwerking van deze visie is de Noordenveldse Kwaliteitsgids vastgesteld. Deze gids is net als de Omgevingsvisie tot stand gekomen in samenwerking met inwoners en andere stakeholders. In deze gids staan voor het landschap en de kernen de ruimtelijke en cultuurhistorische kwaliteiten benoemd in woord en beeld. De gids wordt gebruikt als ‘onderlegger’ voor ruimtelijk beleid en de ontwikkeling en/of begeleiding van initiatieven. Tot slot is de ‘oude’ welstandsnota na ook weer een uitgebreide participatie uitgewerkt in de ‘Gids omgevingskwaliteit met principes voor bouwen’. Deze gids is onlangs door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin staan concrete principes/doelen voor het bouwen per gebied en zogenaamde sneltoetscriteria voor veelvoorkomende verbouwingen/aanpassingen aan woningen van inwoners.

Tot slot

Er is een filmpje gemaakt over de gemeente Noordenveld en waarom juist zij deze keer de trofee heeft ontvangen. Voor meer informatie over de Mooiwaarts Wisseltrofee gaat u naar www.mooiwaarts.nl.