Maatregelen Rodermarkt feestweek

16 september 2022
Om alle activiteiten voor de Rodermarkt feestweek in goede banen te leiden worden er diverse maatregelen getroffen voor verkeer en openbare orde.

Verkeer

In het centrum van Roden gelden tijdens de feestweek op diverse plaatsen en tijden parkeerverboden en zijn straten afgesloten. Welke verkeersmaatregelen van toepassing zijn staat in het verkeersbesluit.

Horeca

De horecabedrijven in het centrum van Roden gevestigd aan de Norgerweg, de Brink, de Raadhuisstraat, de Wilhelminastraat, de Albertsbaan, de Heerestraat en de Mensingheweg mogen tijdens de Rodermarkt feestweek van vrijdag 23 tot en met woensdag 28 september onbeperkt open zijn.

Alle horecabedrijven in het centrum mogen tijdens de Rodermarkt feestweek geen  consumpties in glas of blik verstrekken.

Verbod lachgas

Het is tijdens de Rodermarktfeestweek verboden lachgas te verkopen of te gebruiken in het centrum van Roden.

Gebiedsontzegging

In het centrum van Roden kunnen mensen die de openbare orde verstoren een gebiedsontzegging krijgen. Zij mogen zich dan voor een bepaalde tijd niet meer in het gebied ophouden. Tot nu toe kon alleen de burgemeester zo'n gebiedsontzegging opleggen. Vanaf donderdag 22 september kan de politie dat ook doen. De besluiten waarin dit is geregeld worden op woensdag 21 september 2022 gepubliceerd op overheid.nl. Links naar de besluiten volgen.

Kaartje gebied

De maatregelen die hierboven staan genoemd gelden voor het gebied dat rood gearceerd is op deze kaart.

Besluiten