Lening bedrijfskapitaal aanvragen

Bent u ondernemer of zzp-er en kunt u vanwege de coronacrisis uw bedrijfskosten niet meer betalen? Dan kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. Deze regeling is onderdeel van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). U leent maximaal € 10.157,-.

Wat moet u weten

 • Heeft u al een lening bedrijfskapitaal Tozo gekregen? U kunt nogmaals een lening aanvragen als u nog niet het maximale bedrag van € 10.157,- heeft gekregen
 • Als u surseance of faillissement heeft aangevraagd of verkregen, kunt u geen lening voor bedrijfskapitaal op basis van de Tozo-regeling krijgen

Aanvragen

De volgende documenten stuurt u mee bij uw aanvraag. U kunt ze scannen of u maakt een foto. Verzamel de bijlagen voordat u het aanvraagformulier invult. U blijft namelijk maximaal 15 minuten ingelogd met DigiD.

 • Kopie geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart)
 • Kopie inschrijving Kamer van Koophandel
 • Kopie van uw laatste bankafschrift of bankpas

U kunt de lening aanvagen tot 1 oktober 2021.

Na uw aanvraag

 • Het Startburo (adviesbureau voor ondernemers) neemt namens de gemeente uw aanvraag in behandeling
 • Om te weten te komen of de lening voor bedrijfskapitaal verantwoord is, doet het Startburo een onderzoek naar de financiële situatie van uw bedrijf
 • Binnen 4 weken hoort u of u de lening voor bedrijfskapitaal krijgt

Over de regeling

 • U kunt maximaal € 10.157,- lenen
 • U leent tegen een verlaagd rentepercentage van 2%. Over het jaar 2021 wordt geen rente in rekening gebracht
 • De maximale looptijd van de lening is 5 jaar. Deze 5 jaar start op de datum van toekenning
 • Tot 1 januari 2022 hoeft u niet af te lossen op de lening

Voorwaarden

 • U bent 18 jaar of ouder en heeft de aow-leeftijd nog niet bereikt
 • U staat ingeschreven in de gemeente Noordenveld
 • U werkt als zelfstandige in Nederland
 • U voldoet aan de wettelijke eisen voor het hebben van een eigen onderneming, zoals inschrijving in het handelsregister
 • U bent uw bedrijf begonnen voor 18 maart 2020
 • U voldoet aan het urencriterium: u werkt minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf
 • Uw bedrijf is levensvatbaar en u bent naar verwachting in staat om de lening binnen de looptijd af te lossen
 • U gebruikt de lening vanuit de Tozo-regeling niet om andere bedrijfsleningen te herfinancieren
 • De coronacrisis is de oorzaak van uw liquiditeitsproblemen. Bent u om andere redenen in financiële problemen gekomen? Dan komt u niet in aanmerking voor een bedrijfslening vanuit de Tozo-regeling. U kunt misschien wel bijstand voor zelfstandigen krijgen
 • U heeft geen surseance of faillissement aangevraagd of verkregen
 • U heeft in 2018 en 2019 niet eerder steun van de overheid gehad