Koelenweg Huis ter Heide wordt afgesloten voor doorgaand verkeer

7 juni 2021
Het college van B&W heeft besloten de Koelenweg in Huis ter Heide af te sluiten voor doorgaand verkeer. De weg wordt naar verwachting vanaf september afgesloten, met uitzondering van landbouwverkeer, hulpdiensten en bestemmingsverkeer. Bestemmingsverkeer betekent in dit geval de bewoners en ondernemers van de Koelenweg en Norgervaart en de inwoners van de dorpen Huis ter Heide, Zeijerveld en Zeijerveen.

Wethouder Alex Wekema hoopt met de geslotenverklaring een oplossing te hebben gevonden voor de problemen die er al langere tijd zijn met deze weg. “De Koelenweg wordt al jarenlang veel gebruikt door sluipverkeer, maar de weg is absoluut niet geschikt voor zoveel verkeer. Dit heeft gevolgen voor de staat van de weg, maar nog belangrijker voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid aan de Koelenweg. Bewoners ervaren de verkeersveiligheid en leefbaarheid als slecht. Wij hebben al verschillende oplossingen gezocht voor dit probleem, helaas zonder gewenst resultaat. Met de geslotenverklaring hopen wij een einde te maken aan de grote hoeveelheid sluipverkeer en de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren.”

Camera’s bewaken de wegafsluiting

De geslotenverklaring wordt aan de Koelenweg aangegeven met verkeersborden en camera’s bewaken de afsluiting. Om gebruik te mogen maken van de Koelenweg is een ontheffing nodig. Bewoners en ondernemers van de Koelenweg en de Norgervaart kunnen elk voor drie kentekens een ontheffing aanvragen. Inwoners van Huis ter Heide, Zeijerveld en Zeijerveen kunnen elk een ontheffing aanvragen voor één kenteken. Het sluipverkeer wordt ontmoedigd doordat zij geen ontheffing hebben en daarmee een boete tegemoet kunnen zien voor het negeren van de geslotenverklaring.

Vervolg

Het op deze manier afsluiten van de Koelenweg is eerst een proef van een jaar. Daarna vindt een evaluatie plaats om te bezien of de maatregel het beoogde doel van fors minder verkeer heeft bereikt en of daarmee de verkeersveiligheid en leefbaarheid aan de Koelenweg is verbeterd. De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over de wegafsluiting. Naar verwachting komt dit onderwerp aan de orde in de raadsvergadering van 7 juli.