Kandidaatstelling

Op 31 januari tussen 09.00 uur en 17.00 uur moet u de kandidatenlijst van uw partij persoonlijk inleveren bij het stembureau op het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak door te bellen naar de afdeling burgerzaken.

Inleveren formulieren

De volgende formulieren moet u inleveren. Deze kunt u aanmaken met de Ondersteunende software verkiezingen gemeenteraden (OSV2020) op de website van Kiesraad.

 • De lijsten van kandidaten (model H1)
 • De verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H9)
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van iedere kandidaat en van degene die de kandidatenlijst inlevert (voor- en achterkant)
 • De machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H3-1)

Partijen die geen deel uitmaken van de gemeenteraad moeten bovendien de volgende documenten inleveren:

 • Ten minste 20 ondersteuningsverklaringen (model H4) van kiesgerechtigde inwoners van Noordenveld.
 • Bewijs van betaling van de waarborgsom
 • Eventueel een verklaring van samenvoeging (model H3-2) als u samen met een andere partij samen 1 kandidatenlijst wilt inleveren

Wie er op de kandidatenlijst mogen

 • Inwoners van de gemeente Noordenveld, die 18 jaar of ouder zijn en niet zijn uitgesloten van het kiesrecht
 • Kandidaten die niet wonen in de gemeente Noordenveld, mits zij een verklaring overleggen waar in staat dat zij in de gemeente Noordenveld gaan wonen zodra zij benoemd worden in de gemeenteraad
 • Minderjarigen mogen op de lijst worden geplaatst als zij meerderjarig worden tijdens de zittingsduur van de nieuw te kiezen gemeenteraad
 • Kandidaten die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken mogen zich kandidaatstellen als zij EU-onderdaan zijn of meer dan 5 jaar onafgebroken legaal in Nederland wonen
 • De naam van eenzelfde kandidaat mag niet voorkomen op meer dan 1 van de lijsten die voor deze verkiezing zijn ingeleverd

Over de ondersteuningsverklaring

 • Kiesgerechtigde inwoners van Noordenveld kunnen een ondersteuningsverklaring geven voor een partij die nog niet in de gemeenteraad van Noordenveld zit
 • Hert formulier voor de ondersteuningsverklaring kunt u krijgen via de politieke partij
 • Uw ondersteuningsverklaring moet u persoonlijk afleggen bij de balie burgerzaken in het gemeentehuis in Roden. Hiervoor kunt u tijdens openingstijden terecht van 3 januari tot en met 31 januari 2022. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken

Voorinlevering

Om de inlevering van de kandidatenlijsten op 31 januari 2022 zo soepel mogelijk te laten verlopen, bieden wij van maandag 17 januari 2022 tot en met donderdag  20 januari 2022 de mogelijkheid de lijsten en alle bijbehorende documenten te laten beoordelen.
Hiervoor hebben we een aantal aandachtspunten/tips:

 • Begin alvast met het opvragen van de kopie legitimatiebewijzen. Let er hierbij op dat bij de legitimatiebewijzen het BSN op de achterzijde staat. Vergeet dus niet ook de achterkant van het legitimatiebewijs te kopiëren. Ook mogen er geen gegevens worden afgeschermd en er mag niet op de kopie worden geschreven.
 • Controleer eerst van alle kandidaten de schrijfwijze van de voorletters en achternaam voordat de instemmingsverklaring door de kandidaat wordt ondertekend. Bij het achteraf corrigeren moeten namelijk alle instemmingsverklaringen opnieuw worden getekend

Wanneer u gebruik maakt van de voorinlevering, bent u nog steeds verplicht de kandidatenlijst op de dag van de kandidaatstelling op maandag 31 januari 2022 tussen 09.00 en 17.00 uur persoonlijk in te dienen

U kunt voor de voorinlevering een afspraak maken door contact op te nemen met bureau verkiezingen (burgerzaken@noordenveld.nl) of telefonisch via 088 050 8880

Waarborgsom

Doet uw partij voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen? Of heeft uw partij bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen geen zetel behaald? Dan moet uw partij een waarborgsom betalen van € 225. Dit bedrag maakt u uiterlijk 17 januari 2022 over op rekening NL24BNGH0285079042 ten name van gemeente Noordenveld. Vermeld hierbij: 'Waarborg kandidaatstelling', de naam van de politieke partij en het adres waar wij het betaalbewijs naartoe kunnen sturen.