Inwonersinitiatieven gezocht voor Oude Velddijk Peize

23 augustus 2021
Er komen op de Oude Velddijk 26 in Peize levensloopgeschikte woningen. De woningen moeten passen in de omgeving en indien mogelijk opgesteld worden in de vorm van een hofje. De locatie zal worden ontwikkeld via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) samen met Woonborg en de werkgroep seniorenhuisvesting. Bent u geïnteresseerd om samen met anderen in een collectief het plan te ontwikkelen? Geef u dan op.

In de herfst van 2021 wil de gemeente starten met de procedure om een inwonersinitiatief te vinden dat via een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) traject de locatie wil ontwikkelen. Een CPO traject is een vorm van sociale projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouw-project. Om mogelijke inwonersinitiatieven de tijd te geven zich hierop voor te bereiden maken we dit nu alvast bekend. In de herfst volgt meer informatie over de procedure via de gemeentepagina en de website van de gemeente.

Geïnteresseerd om samen met anderen in een collectief een plan te ontwikkelen?
U kunt zich nu al opgeven. Zodra er meer informatie beschikbaar is wordt u rechtstreeks op de hoogte gehouden. Aanmelden kan via Postbus@noordenveld.nl ter attentie van mevrouw L. Otten, onder vermelding van CPO Peize. 

Deze oproep is alleen voor geïnteresseerden die de locatie willen ontwikkelen. Heeft u belangstelling voor een toekomstige woning of wilt u meepraten, dat is op dit moment nog niet aan de orde.

Nadere informatie over de procedure is nu nog niet beschikbaar
Wel kunt u meer informatie over de besluitvorming van de Oude Velddijk 26 in Peize vinden via de website van de gemeenteraad https://noordenveld.bestuurlijkeinformatie.nl. De besluitvormende vergadering was op 7 april 2021 (agendapunt 5.1) en eerder op 2 oktober 2019 (agendapunt 5.7).