Hoe denkt u over duurzaamheid?

12 augustus 2021
Hoe denken onze inwoners over duurzaamheid? Wat is volgens u uw rol en onze rol hierin? Wat vindt u de belangrijkste thema's? Vul de online enquête in. Dit kost u ongeveer 5 minuten en kan tot 1 oktober.

Naar de enquête

Bij het woord ‘duurzaam’ denken we al snel aan windmolens, zonnepanelen en huizen isoleren. Terwijl duurzaamheid veel meer is. Droge zomers en piekbuien vragen om een andere inrichting van onze openbare ruimte. Biodiversiteit en gezondheid zijn belangrijk en verdienen aandacht. Hoe we ons bewegen van a naar b, kan dat duurzamer? Hoe voorkomen we verspilling, kunnen we meer hergebruiken? En misschien het meest belangrijk: wat vindt u er van?

We horen graag uw mening over duurzaamheid. Alvast bedankt voor het invullen van de enquête! 

Wilt u de enquête liever op papier invullen? Laat dit weten via 088 - 050 88 88 (kies ‘overige vragen’) dan sturen we u de vragenlijst toe.

Programma Duurzaam Noordenveld

De resultaten van de online enquête gebruiken we bij de uitvoering van het programma duurzaam Noordenveld. Aan dit programma werken we momenteel met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente. Het programma bundelt wat de gemeente al doet rondom duurzaamheid, en stelt doelen voor de toekomst. Duurzaamheid is hierin verdeeld in vijf thema’s: Toekomstbestendige leefomgeving, Duurzame mobiliteit, Duurzame energie, Afval en hergebruik, Participatie en Communicatie. De planning is dat eind van dit jaar de gemeenteraad van Noordenveld het programma bespreekt.

Een toekomstbestendig Noordenveld

Noordenveld wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Dit betekent dat we dan niet meer bijdragen aan klimaatverandering. We weten nu niet hoe de wereld er dan uit ziet. Wel weten we dat de nu al bekende klimaatvraagstukken groot en ingewikkeld zijn. Het is belangrijk dat we als gemeente nu al stappen zetten. En dat kan alleen sámen met onze inwoners en ondernemers.