Het programma GLI voor een actiever en gezonder leven

23 november 2021
Gezond eten, meer bewegen, beter slapen, omgaan met stress en met elkaar hierover praten, helpt u om zich beter te voelen. Vanuit ‘Gezond in Drenthe’ is een programma, genoemd Gecombineerde Leefstijl Interventie(GLI), om mensen te helpen met een gezonde leefstijl. Deze aanpak is gericht op een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden.

Begeleiding voor een gezonder leven

Praktijk Fysiotherapie Roden en praktijk de Roef uit Norg/Roden werken samen in het bewezen effectieve methode ‘Slimmer’. De methode helpt mensen met overgewicht bij het krijgen van een gezondere leefstijl en meer vitaliteit. Het programma duurt 2 jaar onder begeleiding van een leefstijlcoach, fysiotherapeut, diëtist en buurtsportcoach. Met dit team en in overleg met de huisartsen en de gemeente Noordenveld wordt het GLI programma uitgevoerd als onderdeel van het grotere samenwerkingsverband Gezond in Drenthe.

Het Slimmer programma

Het programma bestaat uit individuele begeleiding en een groeps- en beweegprogramma. Het gaat hierbij niet alleen om afvallen, maar vooral om het bereiken van een gezonder en actiever leven. Met het eerste gesprek wordt samen gekeken naar waar je op dit moment staat op het gebied van voeding en leefstijl. De diëtist neemt het voedingspatroon door en houdt rekening met persoonlijke omstandigheden en geeft een advies om gezonder te gaan eten. De fysiotherapeut begeleidt u naar een actievere leefstijl door 6 maanden actief aan de slag te gaan, rekening houdend met wensen en mogelijkheden. De buurtsportcoach helpt u om actiever te worden door onder andere samen beweegactiviteiten te doen.

Gratis deelnemen

De kosten voor het programma worden geheel vergoed vanuit de basisverzekering.‘Gezond In Drenthe’ heeft contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Vraag uw huisarts of specialist voor een verwijzing naar Gezond in Drenthe- team Noordenveld. Na verwijzing wordt contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak.Voor vragen kunt u mailen naar info@gezondindrenthe.nl of zoekt u contact met Fysiotherapie Roden of Praktijk De roef.