Het opruimen van bladafval start weer

18 oktober 2022
Vanaf eind oktober gaan we weer de bebouwde kom van alle dorpen en wijken door om het blad van de voetpaden en gazons te verwijderen. We kunnen vooraf helaas niet precies aangeven wanneer we bij u in de straat zijn.

Bladverzamelplaatsen

U kunt het blad dat u zelf verzamelt in de groene GFT-container doen of bij de bladverzamelplaatsen neerleggen die op verschillende plaatsen in de dorpen en wijken staan. Deze bladverzamelplaatsen halen we regelmatig leeg. Kijk voor de locaties op
www.noordenveld.nl/herfstbladeren-inzamelen.

Geen ander groenafval en geen blad in sloten

Wij vragen u nadrukkelijk om geen ander groenafval door het blad te doen. De verzamelde bladeren worden apart verwerkt. Overig groenafval verstoort dit verwerkingsproces. Daarnaast wordt vaak nog veel blad in sloten en greppels gegooid. Dit zorgt voor belemmering van de doorstroming en voor verstopping van duikers. Dit kan leiden tot wateroverlast.               

Hoopjes bladeren nemen we mee

Binnen de bebouwde kom kunt u het blad ook op hopen (maximaal 1 vierkante meter) aan de kant van de straat leggen. Deze bladeren worden dan meegenomen in de opruimronde. Dus niet tijdens het leeghalen van de bladverzamelplaatsen. Leg deze hopen op voldoende afstand van obstakels als bomen, paaltjes, lichtmasten en dergelijke.

Laat uw blad tussen de beplanting liggen

Bladeren die tussen de beplantingen vallen zijn goed voor de tuin. Het blad werkt voor de planten als een beschermende deken tegen de vorst, is goed voor het bodemleven, zorgt voor minder onkruid en vermindert uitdroging van de bodem. Bovendien zorgt het in de winter voor een schuilplaats voor kleine dieren, zoals de egel.

Begrip en medewerking

Om de werkzaamheden zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, vragen wij u om uw auto tijdelijk te verplaatsen wanneer u hoort of ziet dat wij in uw straat aan het werk zijn. Wij realiseren ons dat de werkzaamheden enige hinder kan veroorzaken, maar rekenen op uw begrip en medewerking.

Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 - 050 88 86