Giften tot € 1.200 toegestaan bij uitkering

25 januari 2022
Inwoners van de gemeente Noordenveld mogen vanaf 1 januari 2022 naast hun uitkering € 1.200,- per jaar aan giften ontvangen zonder dat dit gevolgen heeft voor hun uitkering. Het college van burgemeester en wethouders heeft dat vorige week besloten en geeft daarmee gehoor aan een motie van de gemeenteraad hierover.

Het is voor mensen met een bijstandsuitkering vaak niet duidelijk wat een gift precies is en wat daarbij wel en niet mag. Die duidelijkheid komt er nu wel. Een gift is alles wat je uit vrijgevigheid zonder voorwaarden ontvangt en waarvoor de gever niets terug verlangt.

Een voorbeeld

Een inwoner die maandelijks een tas boodschappen krijgt ter waarde van € 50,- en bijvoorbeeld éénmalig een bedrag van € 200,- voor een wasmachinereparatie hoeft dit niet meer bij ons te melden.

Giften boven het drempelbedrag

Giften boven het drempelbedrag van € 1.200,- per jaar moeten wel aan ons worden gemeld. Ook dan kan het best zijn dat dit hogere bedrag niet terugbetaald hoeft te worden, maar dan gaan we wel met de betrokkene in gesprek. Persoonlijke omstandigheden zoals bijvoorbeeld gezondheidsproblematiek of schulden kunnen aanleiding zijn om bepaalde giften toch toe te staan, ook al komen ze boven het drempelbedrag uit.

Pakketten van bijvoorbeeld de Voedselbank en de Kledingbank zijn ook vrij. De waarde van die pakketten telt niet mee in het bereiken van het drempelbedrag van € 1.200,-.

Niet langer wachten op landelijke wetgeving

Door de lange kabinetsformatie ligt er in de Tweede Kamer al geruime tijd een voorstel te wachten op behandeling waarin de vrijstelling van giften uniform en wettelijk wordt geregeld. Dit voorstel werd gedaan nadat er landelijke commotie ontstond toen een inwoonster van de gemeente Wijdemeren duizenden euro’s aan bijstand terug moest betalen omdat zij iedere maand een tas boodschappen van haar moeder had gekregen.

Een aantal gemeenten wilde niet langer wachten op de landelijke wetgeving. Zij hebben alvast zelf regels ingevoerd voor het ontvangen van giften. Noordenveld volgt nu dit voorbeeld en heeft beleidsregels opgesteld waarin giften tot € 1.200,- per jaar worden vrijgelaten.