Gemeenteraad vergadert in de Health Hub

25 augustus 2020
De gemeenteraad van Noordenveld vergadert vanaf 9 september weer op locatie. Vanwege de coronamaatregelen kan dat voorlopig niet in de raadszaal in het gemeentehuis. Daarom vinden de vergaderingen plaats in de Health Hub, 1e Energieweg 13 in Roden. De oordeelsvormende vergadering begint om 19.30 uur, de besluitvormende vergadering om 22.00 uur.

De vergaderingen zijn openbaar en u kunt bij de vergaderingen aanwezig zijn. De coronaregels nemen wij in acht! Wilt u hierbij aanwezig zijn, meldt u zich dan aan via: griffie@noordenveld.nl.

Rechtstreekse uitzending via ons raadsinformatiesysteem zal naar alle waarschijnlijkheid niet plaatsvinden. Wel is het de bedoeling dat een geluidsopname van de vergadering na afloop te beluisteren is.

Houdt u de website van de gemeente in de gaten voor nadere berichtgeving over de vergaderingen!

In het raadsinformatiesysteem staan de agenda’s van de vergaderingen. Voor vragen over de vergaderingen kunt u bellen met de griffie via 050 - 50 27 222 of mailen: griffie@noordenveld.nl.