Gemeente neemt maatregelen tegen coronavirus

12 maart 2020
Evenementen waar meer dan 100 mensen worden verwacht, gaan niet door. De Noordenveldwerkers gaan voorlopig niet op huisbezoek. Deze maatregelen gelden in elk geval tot en met 31 maart 2020.

De landelijke overheid heeft maatregelen afgekondigd die ook voor ons gevolgen hebben. Hieronder leest u welke maatregelen wij zelf treffen. Ze gelden tot en met 31 maart 2020.

Evenementen van meer dan 100 bezoekers

Evenementen waar meer dan 100 mensen bij worden verwacht, worden afgelast. Organisaties die een eenementenvergunning hebben, krijgen daarover van ons bericht.

Geen huisbezoeken aan kwetsbare personen

Onze medewerkers doen geen huisbezoeken meer aan kwetsbare personen. Dit heeft met name gevolg voor de volgende afspraken.

Noordenveldwerkers

De Noordenveldwerkers doen voorlopig geen huisbezoeken. De bezoeken die al gepland stonden zeggen we af. De mensen om wie het gaat krijgen daarover persoonlijk bericht.

Inspecties handhaving

Bij een afspraak voor een inspectie door de vakgroep handhaving bellen we eerst om te bespreken of de persoon die we gaan bezoeken tot een kwetsbare groep behoort. Als dat zo is gaat de afspraak voorlopig niet door.