Attentie:

Van maandag 26 juli tot en met vrijdag 13 augustus (bouwvakvakantie) is de balie van het gemeentehuis van 9.00 tot 12.00 uur geopend

Gemeente gaat vakantiewoningen meten

29 juni 2021
Medewerkers van ons team WOZ/Belastingen gaan tussen 19 juli en 27 augustus op pad om recreatiewoningen te meten. Eigenaren en bewoners krijgen hierover deze week een brief.

Waarom meet de gemeente de recreatiewoningen?

De WOZ-waarde van (recreatie)woningen bepalen we vanaf volgend jaar op een andere manier. Vanaf 2022 moeten wij namelijk de gebruiksoppervlakte van de recreatiewoningen als uitgangspunt nemen. Tot en met dit jaar was dat de inhoud van de recreatiewoningen.

Wat gebeurt er precies

Tussen 21 juni en 30 juli bezoeken medewerkers van het team WOZ/Belastingen de recreatiewoningen. Hierbij meten en registreren ze ook bijgebouwen, zoals schuren en overkappingen. Een juiste registratie draagt bij aan een juiste WOZ-waarde. De medewerkers kunnen zich legitimeren en de opnames vinden op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 plaats. Wij houden ons hierbij aan de coronamaatregelen.

Niet op afspraak

Helaas is kunnen wij geen preciese datum en tijd noemen waarop wij langkomen. U kunt ook geen afspraak maken. Dit komt door het grote aantal woningen dat we moeten bezoeken. Indien nodig zullen we achteraf contact opnemen bij vragen.

De WOZ-waarde

Wij moeten elk jaar de WOZ-waarde opnieuw vaststellen. Dit doen we door (recreatie)woningen met elkaar te vergelijken. We houden rekening met grond en bijgebouwen. Maar ook de kwaliteit en staat van onderhoud spelen een rol. Over de WOZ-waarde betaalt u diverse gemeentelijke belastingen en deze waarde vormt ook de basis voor de inkomstenbelasting en waterschapsbelasting.

Heeft u vragen over uw WOZ-waarde, dan kunt u contact met ons opnemen of kijken op de website van de Waarderingskamer. Op deze site ziet u hoe de waarde tot stand komt en op welke manieren de gemeente moet laten zien dat zij de WOZ-waarde juist vaststelt. Als u denkt dat de WOZ-waarde niet klopt kunt u contact met ons opnemen, u kunt bellen of mailen naar belasting@noordenveld.nl.