Geen gezamenlijke plechtigheden op 4 mei

28 april 2020
Vanwege de coronamaatregelen zijn er op 4 mei om 20.00 uur geen lokale of regionale bijeenkomsten. Wij roepen onze inwoners op om thuis naar de plechtigheid op De Dam te kijken en 2 minuten stilte te houden. Bestuurders houden geen speech in aanwezigheid van anderen.

De Drentse gemeenten volgen de landelijke richtlijn van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Wij roepen u op de hele dag de vlag half stok te hangen.

Bloemleggingen bij een monument zijn vóór 18.00 uur en worden vooraf niet aangekondigd. Dit om te voorkomen dat onbedoeld groepen mensen bijeen komen.
Iedereen moet zich altijd aan de landelijke maatregelen houden: niet meer dan 2 personen bij elkaar en 1,5 meter afstand.

Dit jaar herdenken we vanuit huis. We staan alleen, maar toch samen, stil bij 4 mei.