Attentie:
  • Het gemeentehuis is donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 27 mei (dag na Hemelvaartsdag) gesloten
  • Het brengstation is donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) gesloten

Fietspaden afgesloten van 14 maart t/m 15 april 2022

7 maart 2022
Van 14 maart tot en met 15 april 2022 zijn er 2 fietspaden afgesloten. Het gaat om het fietspad Lieverseweg-Scharenhulsedijk in Lieveren en het fietspad Roderwolde-Peizerwold.

Fietspad Lieverseweg-Scharenhulsedijk in Lieveren afgesloten

Door groot onderhoud aan het fietspad tussen de Lieverseweg en de Scharenhulsedijk in Lieveren, is dit fietspad van 14 maart tot en met 15 april 2022 afgesloten voor alle verkeer. Fietsverkeer wordt met behulp van borden omgeleid via de Grote Velddijk.

Fietspad Lieverseweg afgesloten van 14 maart tot en met 15 april 2022

Fietspad Roderwolde-Peizerwold afgesloten

Door groot onderhoud aan het fietspad tussen Roderwolde en de fietstunnel bij de N372, is dit fietspad van 14 maart tot en met 15 april 2022 afgesloten voor alle verkeer. Vanaf de brug over het Peizerdiep wordt de asfaltconstructie van het fietspad vervangen door een betonconstructie. De nieuwe betonverharding moet 3 weken uitharden waarna de bermen kunnen worden afgewerkt. Deze reconstructie van het fietspad Brunlaan wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Drenthe. Fietsverkeer van en naar Groningen wordt omgeleid via de Onlanden en Peizermade.

Kaart van afgesloten fietspad Brunlaan