Erfgoedprijs

In 2020 hebben we de BNG erfgoedprijs gewonnen en daardoor de erfgoedgemeente van Nederland. Op 12 oktober 2021 heeft het college een besluit genomen over de uitvoering van de BNG erfgoedprijs. Er komt een tijdelijke subsidieregeling om vrijwilligerswerk in het erfgoed te stimuleren. In maart/april 2022 wordt er een inspiratiebijeenkomst georganiseerd en op 2 juni 2022 zal er een congres plaatsvinden.

Uitvoering activiteiten van BNG erfgoedprijs

Aan de BNG erfgoedprijs is een bedrag van € 25.000,- verbonden. Door corona was het niet mogelijk om activiteiten uit te voeren die verbonden waren aan de prijs. Nu is het zover dat dit wel kan. We hebben de prijs gewonnen, mede dankzij de betrokkenheid en de inzet van vrijwilligers in het erfgoed. Daarom willen we de uitvoering van de prijs vooral in het teken laten staan van de vrijwilliger in het erfgoed.

Tijdelijke subsidieregeling en congres

We stellen een tijdelijke subsidieregeling in: Activiteiten BNG Erfgoedprijs gemeente Noordenveld. De regeling richt zich vooral op extra activiteiten die het vrijwilligerswerk in het erfgoed stimuleren. En ook de samenwerking daarin, tussen instellingen en verenigingen. Aan de uitvoering van de subsidieregeling is een maximaal bedrag van € 20.000 verbonden. Naast de regeling wordt er een congres georganiseerd. Deze heeft ook als thema ‘De Vrijwilliger in het Erfgoed’ en wordt in het voorjaar van 2022 georganiseerd. 

De subsidie kan van 15 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 worden aangevraagd via www.noordenveld.nl/subsidie-erfgoedprijs. Er is een maximum gesteld aan het bedrag. Het subsidiebedrag wordt op basis van datum van de binnengekomen aanvragen verdeeld.

Burgemeester Klaas Smid: “We hebben vorig jaar een prachtige en eervolle prijs gewonnen. De erfgoedprijs is een prijs waar we trots op zijn, ook omdat deze zo duidelijk verbonden is met actieve vrijwilligers in ons erfgoed. We willen graag met het prijzengeld de vrijwilligers in het zonnetje zetten, via de subsidieregeling.”

Inspiratiebijeenkomst

In verband met de coronamaatregelen zal de inspiratiebijeenkomst op 20 januari 2022 niet doorgaan. De bijeenkomst wordt verplaatst naar maart/april 2022 en georganiseerd in lijn met de dan geldende coronamaatregelen. De bijeenkomst is speciaal voor alle instellingen, verenigingen en stichtingen die actief zijn rond lokaal erfgoed. 

We sturen per e-mail een bericht met de nieuwe datum voor de inspiratiebijeenkomst. De subsidieregeling uitvoering BNG Erfgoedprijs gaat wel vanaf 15 januari 2022 in. De bijeenkomst in het voorjaar zal daarom een iets ander programma krijgen. 

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar postbus@noordenveld.nl onder vermeding van BNG Erfgoedprijs of neem telefonisch contact op met Renske Bult via 088 - 050 88 88.