Drank- en horecavergunning

Als u alcohol verkoopt in een café, restaurant, slijterij, kantine of dorpshuis heeft u een drank- en horecavergunning nodig. Deze vergunning is persoonsgebonden. Dit betekent dat een vergunning nooit overgedragen kan worden aan een andere ondernemer. Een drank- en horecavergunning vraagt u minimaal 8 weken van tevoren aan.

Aanvragen

Stuur het aanvraagformulier naar:

Gemeente Noordenveld
Postbus 109
9300 AC  Roden

Meesturen

 • Uittreksel uit het handelsregister. Dit vraagt u op bij de Kamer van Koophandel
 • Als de horecagelegenheid nieuw of verbouwd is: gegevens waaruit blijkt  wat de luchtverversingscapaciteit van de mechanische ventilatie is
 • Als u een stichting of vereniging bent: bestuursreglement en namenlijst van de barvrijwilligers

Voorwaarden

 • U bent 21 jaar of ouder
 • U bent van onbesproken gedrag (u bent bijvoorbeeld niet veroordeeld). Wij toetsen uw aanvraag aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (wet Bibob)
 • U heeft een Verklaring Sociale Hygiëne
 • Het pand voldoet aan de inrichtingseisen. Deze staan in het besluit inrichtingseisen drank-en horecawet

Wanneer vergunning nodig

 • U neemt een kantine, café, restaurant, slijterij of dorpshuis over (iemand anders wordt de eigenaar van een bestaande horecagelegenheid)
 • De ondernemersvorm verandert, bijvoorbeeld van een eenmanszaak in een BV
 • U begint een kantine, café, restaurant, slijterij of dorpshuis

Alcohol schenken op evenement

Wilt u drank verkopen of schenken op een evenemententerrein? Dan heeft u geen drank- en horecavergunning nodig maar vraagt u een tijdelijke ontheffing aan.

Wijziging leidinggevende melden

Als er een nieuwe leidinggevende komt, hoeft u geen nieuwe vergunning aan te vragen. U geeft dit wel aan ons door.

Verbouwing pand melden

Als u de inrichting van een bestaande horecagelegenheid bouwtechnisch verandert, geeft u dit door. Want de omschrijving op de vergunning moet kloppen met de feitelijke situatie. U doet dit via het omgevingsloket van Rijksoverheid. Meer over verbouwing melden

Kosten

 • Drank- en horecavergunning: € 233,25
 • Wijziging vergunning vanwege een verbouwing: € 111,50
 • Melding leidinggevende: € 111,50