Diverse regelingen voor ondernemers in de coronacrisis

7 april 2020
Ondernemers en zzp-ers die door de coronamaatregelen in financiële moeilijkheden komen, kunnen op onze website diverse ondersteuningsmaatregelen aanvragen.

Tijdelijke inkomensondersteuning voor ondernemers

Kunt u als ondernemer niet meer in uw levensonderhoud voorzien? Via de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt uw inkomen vanaf 1 maart 3 maanden lang aangevuld tot het sociaal minimum. U hoeft de financiële ondersteuning niet terug te betalen.

Lening bedrijfskapitaal

Kunt u uw bedrijfskosten niet meer betalen? Via de lening bedrijfskapitaal kunt u maximaal 10.157,- lenen.

Uitstel betaling gemeentelijke belastingen

U kunt uitstel van betaling aanvragen voor de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen en heffingen. Het uitstel geldt tot 31 augustus 2020