Digitale gespreksavond over de Warmtevisie op 4 oktober

20 september 2021
Op maandagavond 4 oktober organiseert de gemeenteraad van Noordenveld een digitale gespreksavond over de Warmtevisie van Noordenveld voor alle inwoners van de gemeente. Als u wilt deelnemen aan de bijeenkomst, geef u dan per e-mail voor 1 oktober op.

Het gesprek begint om 19.30 uur via Microsoft Teams. De avond is er voor bedoeld dat de Raad een zo goed en breed mogelijk beeld krijgt van wat leeft onder de inwoners. Dan kan er een weloverwogen besluit worden genomen over de Warmtevisie van Noordenveld. Via de links kunt u de publieksversie en uitgebreide versie van de Warmtevisie bekijken:

Aanmelden voor de digitale bijeenkomst

Wilt u graag deelnemen aan de digitale bijeenkomst op 4 oktober? Geef u dan vóór 1 oktober op, met uw naam en e-mailadres via griffie@noordenveld.nl. U wordt dan uitgenodigd voor de Teams bijeenkomst.