Coronaplan voor evenementen maken

Als u een evenement organiseert in de openlucht is een coronaplan nodig. Zo'n plan is nodig bij elk evenement. U stuurt het mee met de aanvraag voor een evenementenvergunning of als u een evenement meldt. Heeft u al een evenementenvergunning aangevraagd of een melding gedaan? Stuur ons dan zo snel mogelijk een coronaplan. U stelt het plan op aan de hand van de punten hieronder.

Terrein

Inrichting terrein

 • Maak een plattegrond van het terrein. Houdt rekening met de 1,5 meter afstand
 • Geef duidelijk aan waar de ingang / uitgang is
 • Geef de looproute aan, stel zo nodig éénrichtingverkeer in (ook backstage)
 • Bereken de netto oppervlakte (zonder bouwsels, sanitair, bar etc.) van het terrein
 • Zorg voor voldoende ruimte op plaatsen waar bezoekers iets kopen, ook voor de wachtrij

Op- en afbouw

Maak duidelijke afspraken met leveranciers wie wanneer aanwezig is, om het aantal medewerkers zo beperkt mogelijk te houden. Beschrijf dit met een tijdslijn

Bezoekers

Welke bezoekers verwacht u

 • Lokaal (uit eigen dorp)
 • Regionaal < 10 km
 • Bovenregionaal >10 km

Toegang

 • Welke voorzieningen zijn er voor de bezoekers (bijv. handgel)?
 • Als gezondheidscheck nodig is, beschrijf hoe u die uitvoert
 • Hoeveel personen wilt u toelaten tot het evenement? Per persoon is minimaal 2 m² nodig om op 1,5 meter te kunnen blijven maar er is meer ruimte nodig voor bewegingen
 • Hoe voorkomt u dat er niet te veel personen op het terrein zijn?
 • Is online reservering mogelijk of noodzakelijk?
 • Is het mogelijk om met tijdvakken te werken?
 • Is er een toegangsprijs: is pinnen of contactloos betalen mogelijk?

Informatie aan bezoekers

Beschrijf hoe u bezoekers informeert over de corona richtlijnen (flyers, banners, borden op duidelijk zichtbare plaatsen)

Ontruiming

Beschrijf wanneer u overgaat tot ontruiming, wie de verantwoordelijke persoon is en hoe de ontruiming wordt uitgevoerd

Voorzieningen

Horeca

 • Beschrijf hoe het barpersoneel voldoende is beschermd (plexiglas, doorschijnend zeil)
 • Beschrijf hoe de hygiëne maatregelen zijn geregeld (handschoenen, mondkapjes)
 • Beschrijf hoe de betaling voor consumpties is geregeld (bijv. éénmalige consumptiebonnen)
 • Werk met disposables in plaats van met herbruikbare glazen

Sanitaire voorzieningen

 • Beschrijf de looproute naar de toiletten
 • Zijn de toiletten en de handenwasgelegenheden op voldoende afstand van elkaar?
 • Beschrijf hoe / hoe vaak de toiletten worden gereinigd
 • Hoe zorgt u voor voldoende ruimte voor de wachtenden?

Contactpersoon en toezicht

 • Welke persoon is namens de organisatie verantwoordelijk voor de uitvoer van de coronamaatregelen? Dit is ook het aanspreekpunt voor de hulpdiensten en toezichthouders.
 • Maak een telefoonlijst met de namen en nummers van de verantwoordelijke personen voor de diverse disciplines in de organisatie (entree, catering, backstage etc.)
 • Hoe is de beveiliging en/of toezicht geregeld?

Zorg dat iedereen op de hoogte is. Bespreek uw coronaplan met alle vrijwilligers, medewerkers van de catering, standhouders en andere personen die op het terrein aanwezig zijn