Attentie:

Tot en met 19 augustus 2022 is het gemeentehuis geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur. Ook telefonisch zijn we alleen 's ochtends bereikbaar.

Concept coalitieakkoord

Het coalitieakkoord is een uitwerking van plannen van het college van burgemeester en wethouders. Graag nodigen we u uit om mee te praten over het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan Noordenveld’. Gemeentebelangen, PvdA/GroenLinks en VVD hebben een concept coalitieakkoord opgesteld om richting te geven aan het beleid van de gemeente Noordenveld voor de periode 2022-2026.

Wat er in het akkoord staat

In het akkoord wordt op hoofdlijnen beschreven wat we willen bereiken op het gebied van:

  • De gemeentelijke organisatie en financiën
  • Woningbouw
  • Communicatie en participatie
  • Duurzaamheid
  • Het sociaal domein

Een akkoord op hoofdlijnen betekent automatisch dat niet alle onderwerpen erin staan. Dat wil zeker niet zeggen dat de onderwerpen die er niet in staan niet belangrijk zijn, of dat we er niet mee aan de slag gaan. Graag willen we van inwoners, ondernemers, verenigingen en andere belangstellenden horen wat zij als belangrijkste thema's zien voor de komende 4 jaar. Die inbreng gebruiken we om het akkoord eventueel aan te passen, of bij de vertaling van het akkoord naar concrete uitvoeringsplannen.

Het concept coalitieakkoord inzien


Wanneer u kunt meepraten

Op de volgende momenten kunt u meepraten over het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan Noordenveld’:

  • Dinsdag 14 juni tussen 19.30 en 21.30 uur bij Onder de Linden in Roden
  • Dinsdag 14 juni tussen 19.30 en 21.00 uur digitaal
  • Zaterdag 18 juni tussen 10.00 en 12.00 uur in Café Ensing in Peize
  • Zaterdag 18 juni tussen 10.00 en 12.00 uur in Café Zwaneveld in Norg

Voor de bijeenkomsten in Peize, Norg en Roden hoeft u zich niet aan te melden. Voor de digitale bijeenkomst meldt u zich aan via bestuur@noordenveld.nl. U ontvangt dan gegevens om deel te kunnen nemen. Tot en met 18 juni kunt u ook per mail uw ideeën met ons delen via bestuur@noordenveld.nl.

Planning vaststellen coalitieakkoord

Het coalitieakkoord wordt besproken in de raadsvergadering van 6 juli. Op 13 juli besluit de raad over het vaststellen van het akkoord.