Buitensport melden

Kinderen, jongeren en volwassenen mogen onder voorwaarden weer in groepen buiten sporten. Wil uw sportvereniging buitensportactiviteiten organiseren, dan moet u aan bepaalde eisen voldoen. 1 van de eisen is dat u de plannen meldt bij de gemeente. Daarna moet u wachten met de uitvoering ervan totdat u toestemming krijgt van de gemeente.

Wat u moet weten

Als u van plan bent als vereniging of andere sportaanbieder activiteiten aan te bieden voor de jeugd of vanaf 11 mei voor volwassenen, moet u voldoen aan het Drents protocol buitensportactiviteiten.

Protocol in het kort

 • Buiten sporten mag, binnen is niet toegestaan
 • Trainen mag, maar wedstrijden mogen niet
 • Sportaanbieders houden toezicht op het naleven van de voorwaarden
 • Houdt tenminste 1,5 meter afstand van elkaar (dit geldt niet voor sportende/spelende kinderen tot 12 jaar)
 • Hygiëne maatregelen blijven gelden
 • Kantines, kleedkamers en douches moeten gesloten blijven 
 • Buitenzwembaden mogen open als ze zich houden aan het protocol verantwoord zwemmen, binnenzwembaden blijven voorlopig gesloten

Hoe melden

Verenigingen en overige sportaanbieders sturen de volgende informatie naar postbus@noordenveld.nl

 • Welke sportactiviteiten wilt u aanbieden, wanneer en hoe vaak
 • Hoe houdt u daarbij rekening met het Drents protocol buitensporten voor kinderen, jeugd en volwassenen
 • Wie van uw organisatie is aanspreekpunt voor de activiteiten (naam, telefoonnummer, e-mailadres)
 • Bent u van plan uw accommodatie beschikbaar te stellen voor (andere) sportactiviteiten?

Meer informatie

Niet-leden laten meedoen

Het kabinet heeft opgeroepen om ook niet-leden de kans te geven mee te doen met de sportactiviteiten. Voor uw vereniging een kans om anderen kennis te laten maken met uw sport en eventueel op termijn nieuwe leden te werven. Maar ook om uw maatschappelijke betrokkenheid te tonen. Dit is natuurlijk niet verplicht. Uw vereniging regelt dit zelf.

Subsidie

Wilt u jongeren trainen om te helpen bij het aanbieden van de sportactiviteiten? Dan kunt u misschien opleidingsgeld krijgen via het project Maatschappelijke diensttijd van SportDrenthe. Meer informatie SportDrenthe:  0528 - 23 37 75 of info@sportdrenthe.nl.

Tips

Uw vaste trainer of instructeur hoeft niet alle activiteiten zelf te begeleiden. U kunt de hulp inroepen van vrijwilligers. Daarbij is het handig om te werken met een centrale trainer die de oefenvormen maakt en een paar uitvoerders die de training daadwerkelijk verzorgen of begeleiden. Ook jongeren tussen 12 en 18 jaar kunnen na een korte instructie een kleine groep begeleiden.

Voor meer informatie kunt u bellen met de gemeente 050 - 50 27 222

Posters

De posters hieronder kunt u gebruiken om op te hangen bij de vereniging.