Bredere veiligheidsaanpak Rodermarkt

13 september 2022
Tijdens het Rodermarktfeest, dat van vrijdag 23 tot en met woensdag 28 september duurt, worden voor het eerst camera’s ingezet in het centrum van Roden om de veiligheid te waarborgen. Met behulp van de camera’s kan de politie (en indirect ook het Rode Kruis) vroegtijdig onveilige of verdachte situaties signaleren en kan sneller worden ingeschat waar hulp nodig is.

Het besluit voor de inzet van cameratoezicht is genomen op basis van een advies van de politie. Het cameratoezicht is onderdeel van een bredere veiligheidsaanpak. De politie zal ook dit jaar zowel zichtbaar als onzichtbaar aanwezig zijn in het centrum van Roden tijdens het Rodermarktfeest. Er zal cameratoezicht zijn in de Heerestraat, de Brink, de Raadhuisstraat en de Mensingheweg. Het gebied waar cameratoezicht is, wordt met borden aangegeven.

Privacy

Camerabeelden worden slechts tijdelijk opgeslagen conform de Wet politiegegevens. Verder wordt de privacy beschermd door nadere afspraken over duur, noodzakelijke locaties en de wijze waarop het publiek wordt geïnformeerd. De beelden worden alleen op noodzakelijke momenten live uitgekeken door bevoegd personeel. Alleen wanneer dit nodig is worden de beelden met de politie en het Openbaar Ministerie gedeeld.

Lachgasverbod

Tijdens het Rodermarktfeest geldt in een groot gedeelte van het centrum van Roden een lachgasverbod. Het is dan verboden om lachgas recreatief als roesmiddel te gebruiken, te verkopen, om voorbereidingen daartoe te verrichten en om voorwerpen voor het gebruik van lachgas in bezit te hebben. Op de kaart hieronder is het gebied aangegeven waarvoor het lachgasverbod geldt.