Bouw gemeentewerf en brengstation

8 november 2021
Bouwgroep Dijkstra Draisma gaat de nieuwe gemeentewerf en het nieuwe brengstation aan de Ekkelkamp in Roden bouwen. De definitieve keuze voor Dijkstra Draisma als bouwpartner viel op vrijdag 29 oktober.

In het aanbestedingstraject heeft de gemeente Noordenveld van drie aannemers een ontwerp ontvangen. Bij de beoordeling van de ontwerpen door de selectiecommissie kwam het ontwerp van Dijkstra Draisma als meest complete ontwerp uit de bus. In het ontwerp gaat veel aandacht uit naar architectuur, verkeer, duurzaamheid, circulariteit en gebruikswaarde.

Tijdlijn

Het ontwerp dat nu is gemaakt, is een schetsontwerp dat de komende tijd verder zal worden uitgewerkt. De toekomstige gebruikers (medewerkers en bezoekers) en de omliggende bedrijven worden daar nauw bij betrokken. Het definitieve ontwerp moet in april 2022 gereed zijn. Daarna worden de benodigde vergunningen aangevraagd en wordt de bouw voorbereid. De oplevering en ingebruikname staan gepland voor juni 2023.

Vier deelgebieden

In het schetsontwerp zijn vier deelgebieden opgenomen: de gemeentewerf met stalling en werkplaatsen voor het wagenpark, het werfterrein met onder meer de voorzieningen voor de gladheidsbestrijding, het brengstation voor inwoners en een parkeerterrein voor de medewerkers.

Bouwgroep Dijkstra Draisma gaat in dit project onder andere samenwerken met Twa architecten, Modulo Milieustraten, Dijkhuis ingenieurs, ITBB installaties, Noorman bouwfysica, BonoTraffic en De Waard Grondwerken.