Attentie:

Tot en met 19 augustus 2022 is het gemeentehuis geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur. Ook telefonisch zijn we alleen 's ochtends bereikbaar.

Biozak niet in de groene bak

3 augustus 2021
Biologisch afbreekbare of composteerbare plastic zakken horen niet in de gft-container. Als u ze toch wilt gebruiken, gooi ze dan in de grijze container voor het restafval. In het gft-afval worden de zakken niet snel genoeg afgebroken.

U kunt afvalzakken kopen die biologisch afbreekbaar of composteerbaar zijn. Dat klinkt alsof u ze in de gft-container kunt doen, maar dat is niet zo.

Deze zakken doen er 12 weken over voor ze zijn afgebroken. Het composteren van gft-afval duurt maar 1 tot 2 weken. De biologische afbreekbare of composteerbare plastic zakken zijn dan nog lang niet afgebroken. Dit zorg voor een verstoring in het composteerproces.

Het bedrijf dat voor ons de gft verwerkt moet het plastic er daarom apart uithalen. Daarna gaat het alsnog naar de afvaloven. Dat kost geld en is omslachtig. Ook blijven kleine plastic deeltjes als vervuiling in de compost zitten.