Bezwaar aanslag gemeentelijke belastingen

Bel ons als u het niet eens bent met de hoogte van de belasting of de WOZ-waarde. Of als u vragen heeft over uw aanslag. Officieel bezwaar maken doet u online met uw DigiD. Uw bezwaar moet binnen 6 weken vanaf de datum die op uw aanslag staat bij ons binnen zijn.

Hoe het werkt

  • U heeft het nummer van de aanslag nodig. Dit staat op het aanslagbiljet
  • U vult in tegen welk deel van de aanslag u bezwaar maakt en waarom
  • U kunt een bijlage meesturen, bijvoorbeeld als u zelf net een taxatie heeft laten doen

Schriftelijk bezwaar maken

Bezwaar maken kan ook met een brief. De volgende gegevens zet u erin:

  • Uw naam en adres
  • Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
  • Aanslagnummer
  • Reden van bezwaar
  • Uw handtekening
  • Machtiging als u namens iemand anders een bezwaar indient

Uitstel aanvragen

U kunt uitstel van betaling krijgen voor het deel van de aanslag waar u het niet mee eens bent. U geeft dit aan in uw bezwaarschrift. U krijgt niet automatisch uitstel.