Bezwaar aanslag gemeentelijke belastingen

Bel ons als u het niet eens bent met de hoogte van de belasting of de WOZ-waarde. Of als u vragen heeft over uw aanslag. Bezwaar maken doet u in het Belastingloket. U logt hier in met DigiD of RSIN en aanslagbiljetnummer. Uw bezwaar moet binnen 6 weken vanaf de datum die op uw aanslag staat bij ons binnen zijn.

Bezwaar maken is gratis

Er zijn veel bureaus die aanbieden gratis bezwaar voor u te maken. Dit lijkt gratis voor u, maar deze bureaus verdienen geld aan de vergoeding die de gemeente aan hen moet overmaken als de waarde verlaagd wordt. Die vergoeding is al snel € 750,-. Als u eerst met onze taxateurs belt, kijken we samen of de waarde goed is.

Inloggen in het Belastingloket is op dit moment niet mogelijk. Excuses voor het ongemak. 

Inloggen Belastingloket

Hoe het werkt

  • U heeft het nummer van de aanslag nodig. Dit staat op het aanslagbiljet
  • U vult in tegen welk deel van de aanslag u bezwaar maakt en waarom
  • U kunt een bijlage meesturen, bijvoorbeeld als u zelf net een taxatie heeft laten doen

Schriftelijk bezwaar maken

Bezwaar maken kan ook met een brief. De volgende gegevens zet u erin:

  • Uw naam en adres
  • Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
  • Aanslagnummer
  • Reden van bezwaar
  • Uw handtekening
  • Machtiging als u namens iemand anders een bezwaar indient

Uitstel aanvragen

U kunt uitstel van betaling krijgen voor het deel van de aanslag waar u het niet mee eens bent. U geeft dit aan in uw bezwaarschrift. U krijgt niet automatisch uitstel.