Bezwaar aanslag gemeentelijke belastingen

Bel ons als u het niet eens bent met de hoogte van de belasting of de WOZ-waarde. Of als u vragen heeft over uw aanslag. Officieel bezwaar maken doet u online met uw DigiD. Uw bezwaar moet binnen 6 weken vanaf de datum die op uw aanslag staat bij ons binnen zijn.

Hoe het werkt

Op het bezwaarformulier zijn uw persoonlijke gegevens en aanslagnummer al ingevuld. U vult het formulier verder in, print het uit en stuurt het naar:

Gemeente Noordenveld
Postbus 109
9300 AC  Roden
ter attentie van de heffingsambtenaar

U mag het bezwaarformulier ook afgeven op het gemeentehuis.

Schriftelijk bezwaar maken

U hoeft het bezwaarformulier niet te gebruiken. Bezwaar maken kan ook met een brief. De volgende gegevens zet u erin:

  • Uw naam en adres
  • Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
  • Aanslagnummer
  • Reden van bezwaar
  • Uw handtekening
  • Machtiging als u namens iemand anders een bezwaar indient

Uitstel aanvragen

U kunt uitstel van betaling krijgen voor het deel van de aanslag waar u het niet mee eens bent. U geeft dit aan in uw bezwaarschrift. U krijgt niet automatisch uitstel.