Attentie:
 • Het gemeentehuis is donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 27 mei (dag na Hemelvaartsdag) gesloten
 • Het brengstation is donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) gesloten

Bezwaar aanslag gemeentelijke belastingen

Bel ons als u het niet eens bent met de hoogte van de belasting of de WOZ-waarde. Of als u vragen heeft over uw aanslag. Bezwaar maken doet u in het Belastingloket. U logt hier in met DigiD of RSIN en aanslagbiljetnummer. Uw bezwaar moet binnen 6 weken vanaf de datum die op uw aanslag staat bij ons binnen zijn.

Bezwaar maken is gratis

Er zijn veel bureaus die aanbieden gratis bezwaar voor u te maken. Dit lijkt gratis voor u, maar deze bureaus verdienen geld aan de vergoeding die de gemeente aan hen moet overmaken als de waarde verlaagd wordt. Die vergoeding is al snel € 750,-. Als u eerst met onze taxateurs belt, kijken we samen of de waarde goed is.

Hoe het werkt

 • U heeft het nummer van de aanslag nodig. Dit staat op het aanslagbiljet
 • U vult in tegen welk deel van de aanslag u bezwaar maakt en waarom
 • U kunt een bijlage meesturen, bijvoorbeeld als u zelf net een taxatie heeft laten doen

Schriftelijk bezwaar maken

Bezwaar maken kan ook met een brief. De volgende gegevens zet u erin:

 • Uw naam en adres
 • Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
 • Aanslagnummer
 • Reden van bezwaar
 • Uw handtekening
 • Machtiging als u namens iemand anders een bezwaar indient

Uitstel aanvragen

U kunt uitstel van betaling krijgen voor het deel van de aanslag waar u het niet mee eens bent. U geeft dit aan in uw bezwaarschrift. U krijgt niet automatisch uitstel.