Bericht van burgemeester Klaas Smid

8 november 2022
Beste inwoners, het blijven onzekere tijden. Na de Coronacrisis werden we dit jaar onverwacht en onaangenaam geconfronteerd met de Russische inval in Oekraïne. De bedreiging van de vrede die wij lange tijd als vanzelfsprekend zagen gaf ons een gevoel van onzekerheid. In Noordenveld bleek dat we op korte termijn onderdak konden bieden aan Oekraïners die hun land waren ontvlucht - in de gemeentelijke opvanglocaties, maar ook bij inwoners die vlot een plek aanboden. Daarvoor is mijn respect groot.

Noodopvang vluchtelingen

Ook de beelden van Ter Apel gaven aanleiding om in Drents verband verantwoordelijkheid te nemen voor de noodopvang van vluchtelingen. In Veenhuizen konden we van augustus tot oktober 120 plaatsen aanbieden, in goed overleg met omwonenden en inwoners van Veenhuizen. Grote dank is ook op zijn plaats voor de Open Hof en de Helthe die met hun grote inzet plaats gaven en geven aan vluchtelingen, die daardoor niet op Ter Apel zijn aangewezen en op deze wijze menswaardige opvang krijgen.

Internationale ontwikkelingen

Alle internationale ontwikkelingen leiden tot onzekerheden in onze lokale samenleving. Energiearmoede en torenhoge inflatie geven alle reden tot zorg. Vooral de landelijke overheid moet initiatieven nemen om inwoners te beschermen en perspectief te bieden. Als gemeente zullen we alles in het werk stellen binnen onze mogelijkheden om inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties niet door de vloer te laten zakken.

De afgelopen maanden is ook duidelijk geworden dat de stikstof problematiek voor onze boeren grote onzekerheid met zich mee brengt. Als landelijke gemeente weten we hoe belangrijk de agrarische sector is. Naast de grote waarde die ook aan natuur moet worden toegekend. Hoe daarin de goede balans te vinden is een ingewikkelde opgave, die we in gezamenlijkheid niet uit de weg kunnen gaan.

Met elkaar in gesprek blijven

In deze onzekere tijden met ingewikkelde opgaven is het juist van belang in gesprek te blijven met elkaar. In samenwerking en met respect voor elkaar komen we vooruit. Zeker in Noordenveld.

Met vriendelijke groet,

Klaas Smid
Burgemeester