Attentie:
  • Het gemeentehuis is donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 27 mei (dag na Hemelvaartsdag) gesloten
  • Het brengstation is donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) gesloten

Benoeming wethouders

2 mei 2022
Op maandag 9 mei worden de nieuwe wethouders van Noordenveld benoemt door de gemeenteraad. Benoemd worden Kirsten Ipema (gemeentebelangen), Jos Darwinkel (gemeentebelangen), Alex Wekema (PvdA/GL) en Robert Meijer (VVD). De raadsvergadering begint om 20:00 uur en wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.

Op de agenda staan onder meer:

  • Benoeming wethouders
  • Toelating wethouders
  • Benoeming raadsleden
  • Toelating raadsleden
  • Benoeming plaatsvervangende commissieleden
  • Bespreken principe akkoord

De vergadering is ook te volgen via de livestream op onze website. Hier vindt u de agenda en de bijbehorende stukken.

Voor vragen over deze vergadering kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@noordenveld.nl.