Attentie:
  • Het gemeentehuis is donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 27 mei (dag na Hemelvaartsdag) gesloten
  • Het brengstation is donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) gesloten

Belastingaanslag en WOZ-beschikking

19 april 2022
Als eigenaar en/of bewoner/gebruiker van een woning of bedrijf ontvangt u ieder jaar een aanslag- en beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen. Op dit aanslagbiljet staat wat u moet betalen en waarvoor. U ontvangt de aanslag voor 2022 waarschijnlijk eind april of eind juni. Dit kan per post of digitaal via Mijn Overheid. Als u vragen heeft kunt u contact met ons opnemen.

Gemeentelijke belastingen eind april of eind juni

U ontvangt de aanslag voor 2022 waarschijnlijk eind april. In een aantal gevallen wordt de aanslag enkele maanden later verstuurd. Dit komt omdat nog niet voor alle panden de waarde voor de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) is bepaald. Wanneer u eind april nog geen aanslag heeft ontvangen, is de kans groot dat u de aanslag eind juni ontvangt. 

Aanslagbiljet per post of digitaal via Mijn Overheid

Het aanslagbiljet kunt u op 2 manieren van ons ontvangen: via de post of via Mijn Overheid. Ontvangt u het aanslagbiljet digitaal via Mijn Overheid in de Berichtenbox, dan ontvangt u van MijnOverheid een e-mail als er nieuwe post voor u is.

Vragen over het aanslagbiljet

Gratis bezwaar maken via de gemeente

Bent u het niet eens met de hoogte van uw WOZ waarde? Dan kunt u gratis bezwaar maken via de gemeente. We proberen zo goed mogelijk de WOZ waarde te bepalen. Als u denkt dat de waarde niet klopt, neem dan contact met ons op. Wij controleren de waarde voor u. Als er een fout is gemaakt, passen wij dit gratis voor u aan.

Maak geen bezwaar via een bureau

Bij het indienen van een bezwaar via een bureau, lijkt het alsof het gratis is. Dit is niet zo! Bedrijven als Previcus, Eerlijke WOZ en WOZMeldpunt maken reclame om gratis bezwaar te maken. Maar per bezwaar betaalt de gemeente veel geld aan het bureau. Indirect betaalt u hier dus aan mee. Rechtstreeks met de gemeente in gesprek gaan over uw WOZ-waarde bespaart daarom overheidsgeld.