Bedrijven met visie op duurzaam bouwen en beheren

13 november 2020
Wij hebben het plan om onze werkplaatsen en het brengstation op 1 locatie onder te brengen aan de Ekkelkamp in Roden. Voor een marktconsultatie zijn we op zoek naar marktpartijen met visie op duurzaam bouwen en beheren.

Onze gemeentelijke werkplaatsen en afvalbrengstation voldoen niet meer aan de huidige eisen en werkwijzen. Hierdoor is nieuwbouw op één locatie gewenst. Wij willen onze nieuwe gemeentewerf en afvalbrengstation bouwen aan de Ekkelkamp in Roden. De gemeenteraad neemt hier naar verwachting op 9 december een besluit over. Belangrijke thema’s voor het ontwerp zijn  toekomstbestendigheid, toegankelijkheid, circulariteit, duurzaamheid en energie- en klimaatneutraliteit.

Visie van marktpartijen belangrijk

Wij zijn zeer geïnteresseerd in de visie van marktpartijen op dit project. Welke mogelijkheden en kansen worden er gezien en hoe kijkt de markt aan tegen de wijze van aanbesteden? Om op deze en andere vragen een goed antwoord te krijgen, zijn wij een marktconsultatie gestart. Wij roepen geïnteresseerde partijen op om deel te nemen aan deze marktconsultatie. Uw visie op het project en de wijze van aanbesteding wordt waar mogelijk meegenomen in het programma van eisen en de nog te starten aanbesteding. Wij verwachten de aanbesteding te starten in het eerste kwartaal van 2021. 

Een online gesprek met de markt

Om ook letterlijk het gesprek met de markt aan te gaan is er binnen de marktconsultatie een online (voorlichtings)bijeenkomst georganiseerd op vrijdag 20 november a.s. van 10.00 – 11.30 uur. Deze bijeenkomst zal online plaatsvinden via Microsoft Teams. U kunt zich hiervoor aanmelden tot en met woensdag 18 november via postbus@noordenveld.nl. Graag bij uw aanmelding als onderwerp vermelden ‘aanmelding marktbijeenkomst Noordenveld’. U ontvangt dan een dag voor de online bijeenkomst uw link om deel te nemen.

Marktconsultatie op Tenderned

De marktconsultatie is inmiddels gepubliceerd op Tendernet. U kunt zich aanmelden op Tendernet om toegang te krijgen tot de documenten.

Wij zien uw reactie in de marktconsultatie graag tegemoet en hopen u te ontmoeten tijdens onze marktbijeenkomst op 20 november!