Attentie:
  • Het gemeentehuis is donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 27 mei (dag na Hemelvaartsdag) gesloten
  • Het brengstation is donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) gesloten

Aanvraag legitimatiebewijs 2 weken voor afloop

5 april 2022
Het eerder aanvragen van een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs is niet nodig. Kom 2 weken voordat uw legitimatiebewijs afloopt langs om een nieuw document aan te vragen. Het document ligt na 5 werkdagen klaar. U bent van harte welkom zonder afspraak.